Toekomstperspectief en herstel van het gewone leven

Nieuws 31 mei 2022

De permanente winteropvang Lozerhof in Den Haag heeft haar deuren gesloten. Wat zijn we dankbaar dat we tijdens de wintermaanden namens gemeente Den Haag structureel onderdak en zorg mochten bieden aan ruim 160 mensen, die geen dak boven hun hoofd hadden. Dankbaar dat we door het bieden van rust, regelmaat en dagbesteding mochten ondersteunen bij het herstel van het ‘gewone’ leven.

Door de permanente winteropvang hebben meer dan 60 mensen  een vervolgplek gekregen. Deze mensen zijn doorgestroomd naar andere locaties van het Leger des Heils, zoals Herstart, Beschermd Wonen en 24 uur Maatschappelijke Opvang. Een aantal bewoners heeft een eigen woning, onder meer via Housing First. Er stroomden ook bewoners door naar de Kessler Stichting. Voor al deze mensen is er weer toekomstperspectief. Mede dankzij de inzet van het Daklozenloket. Samen hebben we beweging gekregen in de levens van mensen die soms al vele jaren op straat leefden.

Tijdens de opvangmaanden bleek ook weer hoe belangrijk een zinvolle dagbesteding is. Zes mensen hebben werkzaamheden via 50|50 Workcenter uitgevoerd, vier zijn er nog steeds actief. Zo’n 20 mensen hebben geholpen op de Lozerhof met het schoonmaken van het gebouw en de omgeving, met het eten verzorgen en met het kleding winkeltje runnen. Dat gaf veel voldoening.

Met pijn in het hart en een gevoel  van machteloosheid hebben we bij het sluiten van de winteropvang ook afscheid moeten nemen van mensen  zonder perspectief, met name de dakloze Oost-Europeanen. We maken ons ernstige zorgen over de uitzichtloosheid van deze groep mensen, waarvan velen zich al jaren in Nederland bevinden en dakloos zijn. We proberen deze mensen in beeld te houden zodat we hen kunnen blijven begeleiden. Samen werken we aan herstel.