Tijdelijke opvang kwetsbaarste EU-migranten Den Haag door Leger des Heils en Rode Kruis stopt

Maatschappelijke opvang

Nu de coronamaatregelen versoepelen, stopt in Den Haag de tijdelijke opvang van de tien kwetsbaarste EU-migranten en ongedocumenteerden. De daklozen worden tot 30 juni opgevangen door het Rode Kruis en het Leger des Heils. Daarna is er voor deze groep geen ander perspectief, dan een leven op straat. Toch verliezen de hulporganisaties deze mensen niet uit het oog.  

De groep bestaat uit de kwetsbaarste EU-migranten en ongedocumenteerden die buiten de huidige reguliere opvangregelingen vallen. Vaak kwamen zij als arbeidsmigranten naar Nederland, maar raakten ze dakloos nadat ze hun baan verloren. Alle mensen uit deze groep zijn bekenden van het Leger des Heils, doordat ze vaak al jaren gebruik maken van de Winterkoude regeling. De rest van het jaar verblijven deze mensen op straat.

De coronapandemie veranderde de uitzichtloze situatie van deze groep doordat noodopvang werd geboden. Ongeveer 80 EU-migranten maakten gebruik van deze regeling die stopte terwijl de coronamaatregelingen nog van kracht waren. Het Leger des Heils en Rode Kruis besloten naar aanleiding hiervan om de kwetsbaarste mensen uit deze groep langer tijdelijk onderdak te bieden.

Begeleiding

In de tijdelijke opvang die eind mei in een hotel startte, kregen de kwetsbaarste EU-migranten en ongedocumenteerden langer de tijd om tot rust te komen en aan te sterken. “Ze hadden even geen opgejaagd leven meer, waarin ze van plek naar plek moeten,” vertelt afdelingsmanager Adiël Vader. “Goed sanitair en een slaapplek geeft rust en ruimte om te praten over problemen die er zijn. Bij de begeleiding lag de focus voornamelijk op het bieden van een veilige plek en het indien nodig, regelen van medische zorg.”

Tijdens de tijdelijke opvang heeft 90% van deze groep een corona vaccinatie ontvangen. Bovendien is het één iemand gelukt om een baan en een kamer te vinden. “Tegelijkertijd is toe leiden naar werk lastig doordat alle daklozen met multi-problematiek te maken hebben, de jaren op straat maken de afstand tot de arbeidsmarkt groot. Ook terugkeer naar het eigen land is geen oplossing, doordat deze daklozen al zo lang in Nederland verblijven, hebben ze in hun eigen land namelijk geen netwerk meer,” legt Adiël uit.

Maar we zouden ze graag een menswaardiger bestaan bieden dan zwerven op straat Adiël Vader, Afdelingsmanager Leger des Heils Noordwest

Toekomst

Zowel het Leger des Heils als het Rode Kruis kijken terug op een prettige samenwerking waardoor de  tijdelijke opvang verlengd kon worden tot verdere versoepeling. “We blijven deze daklozen via ons Veldwerkteam en de dagopvang van praktische zaken zoals eten, drinken, water en kleding voorzien. Ook kunnen we medische zorg voor ze regelen als het nodig is. Maar we zouden ze graag een menswaardiger bestaan bieden dan zwerven op straat,” aldus Adiël. Het Leger des Heils vindt dat er niemand op straat hoeft te leven. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Zowel het Leger des Heils als het Rode Kruis blijven aandacht vragen voor passende zorg voor elke dak- en thuisloze ongeacht afkomst.