Slachtoffers mensenhandel niet beschermd door Nederlandse overheid

Nieuws 06 juli 2022

De afdeling Recht in Zicht van het Leger des Heils heeft onderzoek gedaan naar de bescherming van slachtoffers van mensenhandel uit Nigeria. Uit het rapport ‘In Europa uitgebuit, nergens beschermd’ blijkt dat slachtoffers van mensenhandel nauwelijks worden beschermd door de Nederlandse overheid als ze in een ander Europees land slachtoffer zijn geworden. Door een wijziging in het Nederlandse Vreemdelingenbeleid worden ze uitgesloten van bescherming waar ze volgens EU-richtlijnen en -verdragen wel recht op zouden hebben. Daders van mensenhandel en mensensmokkel kunnen straffeloos hun gang gaan en worden niet vervolgd. 

Recht in Zicht, een afdeling van het Leger des Heils in Amsterdam, biedt sociaal juridische begeleiding aan ongedocumenteerde slachtoffers van mensenhandel. De cliënten van Recht in Zicht spreken liever niet over wat hen is aan gedaan. Allereerst omdat het moeilijk is om over de verkrachtingen, het geweld en de angst te praten. Maar vaak bedreigt de mensenhandelaar hen zelf of hun familieleden. In veel gevallen speelt voodoo een grote rol in het niet kunnen vertellen over wat hen is overkomen.

Er vindt nauwelijks opsporing plaats

Wie wel de kracht vindt om te praten, wordt meestal niet serieus genomen. De aangiftes blijven kort en belangrijke opsporingsindicaties zijn niet altijd terug te vinden. Heeft de uitbuiting in het buitenland plaatsgevonden, dan zegt de politie dat ze daar niet kan onderzoeken. Het is niet duidelijk of de politie de aangifte doorstuurt naar het land van uitbuiting en of daar een strafrechtelijk onderzoek volgt. Bovendien zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat de slachtoffers terug moeten naar het Europese land waar ze als eerste binnen zijn gekomen. Dit is vaak het land waar ze aan uitbuiting zijn ontsnapt, waar ze niet veilig waren en zeker geen bescherming kregen.

Nigeriaanse maffia

In het rapport ‘In Europa uitgebuit, nergens beschermd’ komen de slachtoffers van mensenhandel uit Nigeria zelf aan het woord. Er wordt beschreven waarom ze vertrekken uit hun land, bijvoorbeeld vanwege de cults, besnijdenis of hun seksuele geaardheid. Na een afschuwelijke reis via Libië komen de meesten aan in Italië, waar de Nigeriaanse maffia ze opwacht en dwingt tot prostitutie of drugshandel. Eenmaal die situatie ontvlucht komen ze in Nederland aan, waar ze praktisch geen recht meer hebben op bescherming. Deze bescherming moet weer terugkomen en Recht in Zicht vindt dat daarom de wijziging in het Vreemdelingenbeleid teruggedraaid moet worden.

Het onderzoek is uitgevoerd door Meeuw Kollen, Vera Vriezen en Annemarie Heeringa van de afdeling Recht in Zicht van het Leger des Heils in Amsterdam.