Leger des Heils stichting 488

Samenwerking Leger des Heils en Stichting 488

Nieuws 11 augustus 2021

In Den Haag slaan het Leger des Heils W&G Noordwest en Stichting 488 de handen ineen. Vanaf 1 januari 2022 gaan zij samen voor de opvang van jongeren in locatie de Middenhof (Westeinde 99) zorgen. Op deze locatie komen jongeren (meiden) te wonen die tijdelijk niet meer in hun ouderlijk huis kunnen verblijven en geen eigen huisvesting hebben. Op donderdag 22 juli 2021 ondertekenden de heer Richard van den Hout van Stichting 488 en de heer Arco Kortieve van het Leger des Heils W&G Noordwest de samenwerkingsovereenkomst. 

Professionele zorg en wonen, met nadruk op het gewone leven 

In de Middenhof staat het zorgmodel ‘zorgwonen’ centraal. De kracht is de combinatie van professionele zorg en wonen in een gemeenschap met de nadruk op het gewone leven. In de Middenhof werken de jongeren intensief aan hun herstel en terugkeer naar hun ouderlijk huis of een andere plek. De woonvoorziening is ingebed in een familiehuis.  

“Stichting 488 heeft als doel om de levens- en ontwikkelingsomstandigheden van individuen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden in de regio Den Haag structureel te verbeteren. Zorgwonen kan daaraan bijdragen.” Rieke den Boer (Stichting 488), manager Middenhof

Beschermd wonen en noodopvang

In de Middenhof worden 23 plekken gerealiseerd voor jongeren (meiden). Er zijn 7 plekken voor meiden vanuit ‘beschermd wonen’. Er komen 16 plekken voor noodopvang van meiden. De jongeren met de indicatie noodopvang verblijven gemiddeld 6 maanden op de locatie. De jongeren met een indicatie beschermd wonen kunnen tot een jaar op de locatie verblijven. 

Samenwerking

De ambitie van Stichting 488 om ‘zorgwonen’ op deze locatie aan te bieden, sluit aan bij het streven van het Leger des Heils om jongeren een kans te geven om hun jonge levens op de rails te krijgen. Daarom zijn beide partijen een intensieve samenwerking aangegaan en is de overeenkomst vol overtuiging ondertekend. 

“Een nieuwe start op een nieuwe locatie op een unieke woonlocatie op de Middenhof. Samen met Stichting 488 kijk ik uit naar een prachtige samenwerking, waarin we met elkaar als 1 team de deelnemers mogen ondersteunen naar een herstel.” Martijn de Graaf, afdelingsmanager Leger des Heils Noordwest