Relatiebeheerder Fred

Relatiebeheerder Fred: "Je leert mensen echt kennen. Dat vind ik mooi"

Werken Bij

Fred van der Woude is al sinds 2005 relatiebeheerder bij het Leger des Heils. In die rol onderhoudt hij contact met relaties die willen nalaten aan het Leger. Wat hij zo leuk vindt aan die baan? Fred: “Het is een heel persoonlijke baan. Je leert mensen echt kennen en bouwt een band op. Dat vind ik mooi.”

Als relatiebeheerder komt Fred bij veel mensen over de vloer. Fred: “Als mensen hebben aangegeven dat ze het Leger des Heils willen opnemen in hun testament, dan gaan we bij deze mensen langs. We informeren naar de mogelijkheden, vragen naar de beweegredenen en we proberen altijd zo goed mogelijk uit te leggen wat ze kunnen doen." 

Fred vindt het belangrijk om te begrijpen waarom mensen nalaten aan het Leger des Heils. “Je hoort dan vaak hele mooie verhalen. Mensen hebben ervaringen gehad met het Leger, en dragen ons daarom een warm hart toe. Het mooiste is nog, dat het allemaal heel verschillende mensen zijn. Van kapitaalkrachtige mensen met goede banen, tot mensen die lang gespaard hebben om iets na te laten.”

Vertrouwen

Als mensen besluiten om het Leger des Heils op te nemen in hun testament, regelen Fred en zijn collega’s alles wat erbij komt kijken. Fred: “Soms begeleid ik mensen letterlijk tot het graf. Dan regelen we ook de uitvaart. Ik blijf het bijzonder vinden dat mensen de organisatie zoveel vertrouwen schenken.”

In al die jaren dat hij nu relatiebeheerder is, heeft hij al behoorlijk wat mensen leren kennen. Fred: “Sommige mensen ken ik al sinds het begin. Dan bouw je wel echt een relatie op. Andere mensen ken je natuurlijk maar korter. Toch kun je ook dan een mooie relatie opbouwen.” Het gaat daarbij niet om hoeveel geld mensen nalaten. Fred: “Ik weet nooit precies wat mensen nalaten. Ik vraag niet naar iemands rekening. Er is wel een minimaal bedrag, maar meer weten we niet. De hele relatie is gebaseerd op vertrouwen.”

Belangrijke taak

Dat Fred mensen soms begeleidt ‘tot het graf’, betekent ook dat zijn werk eigenlijk altijd doorgaat. “Samen met mijn zes collega’s proberen we zoveel mogelijk bereikbaar te zijn. We hebben afwisselend bereikbaarheidsdiensten en werken vanaf 07:00 uur, maar af en toe krijg je ook laat op de avond nog een telefoontje. Een overlijden komt altijd onverwacht. Zodra we gebeld worden, willen we de zaken regelen, precies zoals de relatie heeft aangegeven dat het moet gebeuren. Dat is een belangrijke taak.”

Met het geld dat mensen nalaten, kan het Leger des Heils veel mooie projecten doen. Fred: “Mensen kunnen beslissen dat het geld dat ze nalaten, specifiek wordt gebruikt voor een bepaald project. Mensen kunnen ook nalaten aan het Leger des Heils in het algemeen. Dan zet het Leger dat geld in voor hulp die op dat moment de meeste aandacht vraagt.”

Hoewel Fred veel mooie contacten heeft, blijven sommige verhalen hem in het bijzonder bij. “Ik had contact met een echtpaar. Ze hadden geen kinderen en wilden nalaten aan ons. Zij vonden het werk van het Leger des Heils zo mooi. Die meneer had de oorlog meegemaakt, en heeft gezien hoe het Leger na de oorlog in Amsterdam heeft geholpen met de opbouw van de stad. Zo ver gingen zijn herinneringen aan onze organisatie terug. Daarom wilde ze na hun leven dat werk ook blijven steunen. Dat is echt prachtig.”

Vindt u ook dat mensen een tweede kans verdienen?

Mede dankzij nalatenschappen helpen wij mensen die anders niet gezien worden. Heeft u weleens nagedacht over nalaten? In onze gratis brochure over nalaten lees u stap voor stap wat hierbij komt kijken.