Project ‘Warme Kamers’ verlengd met een maand

Project ‘Warme Kamers’ verlengd met een maand

Nieuws 10 januari 2023

Het initiatief van het Leger des Heils om – samen met partners - overal in het land ‘Warme Kamers’ te openen, is een succes. Met het oog op de traditioneel koude wintermaand februari verlengt het Leger de openstelling daarom tot 1 maart 2023.

“Toen we eind oktober aankondigden om onze buurthuiskamers vanaf 1 november om te dopen tot ‘Warme Kamers’, kwam er een enorme maatschappelijke beweging op gang. Op meer dan duizend andere plaatsen werden ruimtes beschikbaar gesteld om ook als ‘Warme Kamer’ dienst te doen,” geeft bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp aan.

Mensen die er overdag warm bij willen zitten kunnen niet alleen bij het Leger des Heils terecht, maar ook bij kerken, buurtcentra, (overheids)instellingen, scholen, bibliotheken en bedrijven. In totaal gaat het om ruim 1.300 Warme Kamers, verspreid over heel Nederland.

Warme Kamers voorzien in behoefte

Een inventarisatie onder de eigen Warme Kamers van het Leger des Heils, bevestigt dat er in een behoefte wordt voorzien. Op ongeveer de helft van de locaties, is een stijging van het aantal bezoekers te zien. Ook blijven mensen vaak langer zitten en keren ze vaker terug.

Enorme steun uit samenleving

De steun vanuit de samenleving is overweldigend en ook in de media is er veel aandacht voor de Warme Kamers. Daarnaast hebben werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zich aangesloten bij dit initiatief en onder meer via nieuwsbrieven hun ondernemers opgeroepen om mee te doen. De overheid steunt het initiatief van harte. Zo bezocht minister Carola Schouten in de week voor Kerst een Warme Kamer in Rotterdam. De provincies Zuid-Holland, Drenthe en Brabant stelden een Warme Kamer beschikbaar en in Noord-Holland, Overijssel en Friesland zijn fondsen ingesteld om het initiatief te ondersteunen.

“Met de traditioneel koudste periode nog voor ons, wil het Leger des Heils mensen juist nu niet in de kou laten staan. Vandaar dat we het initiatief ‘Warme Kamers’ tot 1 maart verlengen,” aldus kapitein Slomp.