Oproep Leger des Heils aan Tweede Kamer: “Kijk verder dan de Hervormingsagenda”

Nieuws 27 juni 2023

Het Leger des Heils wil meewerken aan de uitwerking van de Hervormingsagenda, maar is nog niet tevreden. “Deze Hervormingsagenda Jeugd gaat nog niet de transformatie op gang brengen die nodig is”, aldus bestuurder Zorg Karin Bloemendal. Tijdens het rondetafelgesprek over de Hervormingsagenda Jeugd op 19 juni heeft zij toegelicht waarom het Leger des Heils als lid van Jeugdzorg Nederland tegen de Hervormingsagenda heeft gestemd.

Op 27 juni debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Ooijen van Jeugd en minister Weerwind van Rechtsbescherming over de hervormingsplannen voor de jeugdzorg. Karin Bloemendal: “De intenties van de Hervormingsagenda zijn mooi. Maar enkel goede intenties brengen ons niet dichterbij de meest kwetsbare gezinnen en kinderen. Daarnaast betwijfelen we of de druk van financiële bezuinigingen wel de sociale- en technologische innovaties teweeg brengt die nodig zijn."

In een brief die het Leger des Heils naar Kamerleden heeft gestuurd, hebben we voorstellen voor oplossingen gedaan. Allereerst roepen we de Kamerleden op om de hervormingsplannen met tempo te behandelen en voorstellen te doen voor wetgeving waar nodig. Ook moet er gewerkt worden aan stabilisatie binnen gezinnen, waarbij hulpverlening gericht is op het doorbreken van intergenerationale problematiek. Het is daarnaast opmerkelijk dat de Hervormingsagenda Jeugd zo weinig prioriteit toekent aan hulp en ondersteuning voor jongeren na hun 18e verjaardag. Hoe is het mogelijk dat we kwetsbare jongeren loslaten en uit beeld verliezen? De harde knip tussen de jeugdwet en volwassenzorg zorgt voor onnodig leed. Het Leger des Heils ziet daarnaast graag dat professionals, maar ook ouders en jongeren, worden betrokken bij de vraag wat jeugdhulp is en wat niet, evenals bij het opstellen van een kwaliteitskader. Perspectief voor kinderen, gezinnen en professionals wordt enkel gerealiseerd als we hen ook inspraak geven bij de totstandkoming van beleid.

Naast de maatregelen die in de Hervormingsagenda worden genomen is het van groot belang de arbeidsmarktproblematiek structureel te blijven aanpakken. Onconventionele maatregelen zouden daarbij niet geschuwd mogen worden. Daarnaast zijn we bezorgd over de financiële uitdagingen die gemeenten kennen. Die uitdagingen kunnen ertoe leiden dat niet vernieuwing, maar krapte centraal staat in de Hervormingsagenda. Hierdoor komen de belangrijke sociale en technologische innovaties onder druk te staan. De Hervormingsagenda bevat een aantal goede intenties, maar zonder uitvoering zijn goede intenties niets waard.

Het Leger des Heils wil meewerken aan de uitwerking van de Hervormingsagenda. Maar er is meer nodig. Kinderen, jongeren en gezinnen zijn de toekomst en verdienen een toekomstperspectief! 

Het debat vindt vanmiddag om 16.30 uur plaats in de Tweede Kamer