Milieucertificaat voor woonzorgcentrum Merenhoef

Nieuws 25 april 2023

Woonzorgcentrum Merenhoef in Maarssen heeft vandaag het bronzen certificaat ontvangen van de Milieuthermometer Zorg. Daarmee is ze de eerste locatie van het Leger des Heils die dit duurzaamheidscertificaat in de wacht sleept. In 2021 is het Leger des Heils gestart om op alle grote locaties het milieumanagementsysteem ‘Milieuthermometer Zorg’ (MTZ) in te voeren. Dit helpt medewerkers en deelnemers op locatie om handen en voeten te geven aan duurzaamheid. Het doel is om de CO2-voetafdruk van de organisatie te verkleinen en bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Certificaat

De methode van MTZ is speciaal ontworpen voor zorginstellingen. Om het certificaat te behalen moet het Leger per locatie aan voorwaarden voldoen die een duurzame bedrijfsvoering bevorderen. Evelinda van de Groep, coördinator duurzaamheid: ‘Bij Merenhoef zijn we onder andere bezig geweest met het verduurzamen van de materialen die we inkopen, het tegengaan van medicijn- en voedselverspilling, gevaarlijke stoffen nog beter in kaart brengen en bewaren, en zuiniger omgaan met energie en water. Maar ook de mobiliteit van onze bewoners was een van de thema’s die extra aandacht heeft gehad, bijvoorbeeld door het faciliteren van meer bewegingsmogelijkheden.’

Merenhoef is de eerste locatie van het Leger des Heils die het certificaat heeft behaald. We hebben daarbij hulp gekregen van de provincie Utrecht. Gedeputeerde Huib van Essen: ‘Het is fantastisch dat Merenhoef deze stap heeft kunnen zetten. We hebben de ambitie als provincie om uiterlijk in 2050, maar het liefst eerder, CO2-neutraal te zijn. Om ervoor te zorgen dat het ook voor maatschappelijk instellingen zoals Woonzorgcentrum Merenhoef makkelijker is om mee te doen aan de energietransitie hebben we voor deze doelgroep een speciaal ondersteuningsprogramma.’

Het behalen van het certificaat maakt zichtbaar dat we als Leger des Heils werk maken van het halen van wettelijke duurzaamheidsdoelstellingen én ons houden aan de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 waar we ons eind vorig jaar aan hebben verbonden. De MTZ gaat nog een stapje verder en stimuleert en borgt dat onze zorglocaties ook écht bijdragen aan zorg voor mens en milieu.