Majoor Bosshardtprijs 2021 naar Marga Bult

Majoor Bosshardtprijs 2021 naar Marga Bult

Nieuws 11 september 2021

De jury van de majoor Bosshardtprijs heeft unaniem besloten om de majoor Bosshardtprijs 2021 toe te kennen aan Marga Bult. Zij representeert symbolisch, door haar inzet tijdens de coronacrisis in Nederland, de mensen die zich tijdens de coronapandemie in Nederland vrijwillig hebben ingezet in hulpverlening en (mantel)zorg aan de naaste. 

Marga Bult heeft weliswaar een carrière opgebouwd als zangeres en presentatrice, maar is tevens opgeleid en werkzaam (geweest) als verpleegkundige. Bij het uitbreken van de coronapandemie is aan de Nederlandse bevolking de oproep gedaan om zich in te zetten en te helpen bij dienstverlening en zorg aan de naaste. Deze oproep heeft Marga ter harte genomen en zij heeft zich beschikbaar gesteld in de zorg.  

Passend bij gedachtengoed majoor Bosshardt

In deze praktische hart & hand aanpak herkent de jury een werkwijze die ook majoor Bosshardt heeft gekenmerkt. Het inzetten van de eigen talenten en vaardigheden op plaatsen waar er sprake is van nood past in het gedachtengoed van majoor Bosshardt en het Leger des Heils. Het bestuur en de jury van de Majoor Bosshardtprijs waarderen het enorm hoe zij haar bekendheid op een positieve wijze inzet ten gunste van de samenleving. 

Symbool van dank aan vrijwilligers

Evenals Marga Bult zetten duizenden andere Nederlanders zich nog steeds vrijwillig in voor de medemens, hetzij in de zorg of als vrijwilliger/mantelzorger. Het uitreiken van de prijs aan mevrouw Bult is daarmee vooral ook symbolisch bedoeld, om ‘dank je wel’ te zeggen tegen al die Nederlanders die zich beschikbaar hebben gesteld voor de (vrijwillige) dienst aan de naaste.  

Kunst en Theater

De majoor Bosshardtprijs wordt jaarlijks uitgereikt en is ingesteld om het leven en het werk van majoor Bosshardt te blijven gedenken. Zo blijft zij een voorbeeld van onbaatzuchtigheid, liefde voor mensen en betrokkenheid bij de samenleving. De uitreiking vond plaats tijdens het jaarlijkse Kunst en Theatergala van het Leger des Heils. Vanuit Studio 21 in Hilversum presenteerden deelnemers van het Leger des Heils hun muzikale en creatieve talenten tijdens een avondvullend programma. De show werd live uitgezonden via de online kanalen van het Leger des Heils. 

Update 
12 september 2021 14:17

Gisteren is de Majoor Bosshardtprijs toegekend aan Marga Bult, vanwege haar onbaatzuchtige hulp en inzet binnen de zorg op een moment dat dit heel hard nodig was. Daarmee staat zij voor ons symbool voor alle hulpverleners, zorgprofessionals en mantelzorgers die de afgelopen periode keihard hebben gewerkt om de coronapandemie onder controle te krijgen. Al deze mensen zijn wij enorm dankbaar! Als zorgorganisatie nemen wij het coronavirus zeer serieus en zijn we bovendien groot voorstander van vaccinatie. De inmiddels ontstane ophef betreuren we dan ook. Graag benadrukken we nogmaals het doel van de prijs: al die warme, betrokken en deskundige mensen een hart onder de riem steken.