Leger des Heils vraagt aandacht voor bestaanszekerheid kwetsbare groepen

Nieuws 23 november 2023

Bijna alle politici hebben het over bestaanszekerheid maar wat dit begrip precies inhoudt verschilt per partij. Met een video vraagt het Leger des Heils aandacht voor de mensen die leven in bestaansonzekerheid. Ook na de verkiezingen roept bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp op om kwetsbare mensen niet langs de kant te laten staan. Bekijk hier de video.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.