Leger des Heils organiseert Kerstfeest voor de stad

Nieuws 21 december 2023

Donderdagavond 21 december waren dakloze en eenzame Utrechters welkom in de Janskerk. Leger des Heils Midden-Nederland organiseerde een Kerstfeest voor de Stad, een feest vol aandacht, warmte en licht voor mensen die dit in hun leven missen en dat met Kerst extra voelen.  

In diverse Nederlandse steden organiseren regionale afdelingen van het Leger des Heils een Kerstfeest. Dit jaar voor het eerst ook in Utrecht. ‘Kerst is een mooie gelegenheid om onze missie uit te dragen’, vertelt regiodirecteur Jan Jans. ‘Dat ook eenzame en dakloze mensen er bij horen in de maatschappij en dat er mensen zijn die om hen geven en hen zien.’ Om zoveel mogelijk mensen te bereiken is er in de afgelopen weken een publiciteitsoffensief gevoerd. De vrijwilligers van de Soepfiets hebben dakloze mensen op diverse plekken in de stad uitgenodigd voor het feest en via billboards zijn bedrijven en particulieren opgeroepen het feest mede mogelijk te maken. Ook collega-zorgorganisaties zijn uitgenodigd om met hun cliënten op het feest te komen. ‘En mocht de kerk niet volraken, dan staat er een straatteam klaar om de laatste mensen uit te nodigen’, aldus Jan Jans eerder op de dag op de radio.

De mensen kwamen in groten getale. Mensen uit de maatschappelijke opvang, buitenslapers, bezoekers van de buurthuiskamers en mensen die geen recht op opvang in Nederland hebben: donderdagavond konden ze genieten van een uitgebreid kerstdiner, een optreden van zangeres Pearl Jozefszoon en de aandacht van elkaar en van vrijwilligers die hen een mooie avond willen bezorgen. ‘Ik hoop dat jullie in Utrecht gezien worden en mogen zijn wie je bent. Dat jullie veel liefde krijgen, erbij horen en voor ons dichtbij zijn. Dat wens ik iedereen toe, maar jullie in het bijzonder, want jullie verdienen het.’ Zegt Burgemeester Sharon Dijksma, die namens de gemeente het feest bijwoonde. ‘Utrecht laat zich van zijn beste kan zien.'