Leger des Heils opent opvang aan de Biltstraat in Utrecht

Nieuws 14 maart 2022

Wethouder Rachel Streefland (portefeuille zorg, welzijn en sport) heeft vandaag de nieuwe maatschappelijke opvanglocatie aan de Biltstraat in Utrecht geopend. In de opvang kunnen 30 – 40 dakloze mensen terecht voor opvang en begeleiding richting herstel. De opening werd bijgewoond door buurtbewoners en andere belangstellenden. 

Wethouder Rachel Streefland: ‘Voor iedereen een eigen (t)huis, daar doen we ons uiterste best voor. Met de huidige woningmarkt is een eigen woning niet meteen mogelijk. Zolang dat nog niet het geval is zijn we blij met opvanglocaties zoals deze om mensen een eigen plek te bieden waar ze tot rust komen en kunnen werken aan herstel.’

Maatschappelijke opvanglocatie
De opvang aan de Biltstraat biedt onderdak aan 30 - 40 bewoners. Op de locatie werken verschillende Utrechtse zorgpartners samen. Het Leger des Heils is verantwoordelijk voor de dag- en nachtopvang en levert praktische diensten zoals een kop koffie, warme maaltijd, mogelijkheid te douchen en verblijf in een eenpersoonskamer. Stadsteam BackUp is verantwoordelijk voor de begeleiding, waarbij werk, financiën en woonruimte belangrijke hulpverleningsdoelen zijn. Daarnaast wordt gezocht naar een zinvolle dagbesteding, die aansluit bij de eigen kracht van de bezoeker. Dit wordt gerealiseerd door Wij 3.0 en de Tussenvoorziening.

Regiomanager Reinier Dijkstra van het Leger des Heils: ‘Naast de prettige samenwerking zijn we blij met het warme welkom van onze nieuwe buren. We hebben ontzettend veel positieve reacties gekregen van buurtbewoners die hun steentje willen bijdragen. We gaan er alles aan doen een goede buur te zijn!’

Over het Leger des Heils
Leger des Heils Midden-Nederland is onderdeel van stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Het Leger des Heils richt zich op mensen die kampen met complexe en langdurige problematiek op meerdere gebieden in hun leven, waaronder verslaving, schulden, vervuiling en psychiatrische problematiek. Het Leger des Heils biedt ambulante begeleiding, maatschappelijke opvang, verzorging & verpleging en jeugdzorg.