Leger des Heils neemt Maatschappelijke Opvang Assen over van Cosis

Herstel begint met een huis

Nieuws 14 maart 2022

Claudia van Bruggen, regiodirecteur Leger des Heils Noordoost: “We zijn blij met de overname van de maatschappelijke opvang. Hiermee kunnen we in Assen onze kennis en expertise inzetten daar waar het gaat om de begeleiding en het vinden van een passende woonplek voor mensen die dak- en thuisloos zijn. Onze organisatie is optimaal ingericht om deze zorg en begeleiding te bieden.”

Relatief kleine cliëntgroep
Cosis helpt mensen met een verstandelijke of psychische beperking grip te krijgen op het leven. De aard van activiteiten van de maatschappelijk opvang sluit onvoldoende aan bij de visie en strategie van Cosis. Bij de MO Assen gaat het om (vaak niet geplande) opvang voor een zeer kwetsbare doelgroep, waarbij het accent ligt op “een dak boven het hoofd”. Dit noodzaakt Cosis om voortdurend te beschikken over medewerkers met de benodigde specifieke expertise ten behoeve van een relatief kleine cliëntgroep. Zowel vanuit cliëntenbelang (ontwikkeling dienstverlening) als vanuit medewerkersbelang (ontwikkeling/inzet expertise) is dat voor de langere termijn niet wenselijk.

Michel Hovinga, directeur Cosis: “Een locatie afstoten is altijd een moeilijk besluit, omdat je zorg wilt dragen voor de continuïteit van de begeleiding voor deze doelgroep. Ik ben daarom blij dat we deze locatie kunnen over dragen aan het Leger des Heils en vertrouw erop dat de jarenlange ervaring en opgebouwde expertise van het Leger des Heils past bij de doelgroep van de Maatschappelijke Opvang.”

Eigen woonplek
Door de overname van de Maatschappelijk Opvang kan het Leger des Heils nu zorg en hulp bieden op alle verschillende onderdelen van opvang naar wonen. Van dag- en nachtopvang, via kortdurende opvang tot aan het doorstromen naar zelfstandigheid met een eigen woonplek. Herstel begint met een huis.