Leger des Heils Limburg noodhulp water

Leger des Heils helpt getroffenen Limburg

Dag 2

Nieuws 20 juli 2021

Opnieuw hebben teams van het Leger des Heils op maandag 19 juli hulp geboden aan getroffenen van de watersnood in Limburg. Een kleine ploeg vertrok naar Valkenburg om daar een aantal schoonmaakklussen af te ronden. De klus is daar bijna geklaard, op één huis na waarvoor speciaal gereedschap nodig was. Dat gebeurt dinsdag. De rest van het team toog, opnieuw ‘gewapend’ met schoonmaakmiddelen die grotendeels beschikbaar zijn gesteld door Asito, naar het buurtschap Westbroek in de gemeente Meerssen. Daar mochten mensen die dag net weer terug naar hun huizen. De ravage was ook hier groot.

“We arriveerden om een uur of elf in de ochtend,” vertelt Leger des Heils-coördinator Gert Kraaijveld. “Met twee bussen en een vrachtwagen met spullen en mensen. We zijn meteen het dorpje ingelopen en boden onze hulp aan. In tegenstelling tot Valkenburg, waar de mensen al een dag langer in hun huizen bezig waren geweest, stonden we hier letterlijk samen met de bewoners voor de eerste keer na de overstroming voor de deur om de schade op te nemen. In één geval kreeg iemand de deur niet open en heb ik die – op verzoek – zelf open weten te duwen. Dan maak je van heel nabij mee wat het met mensen doet als ze voor het eerst de puinhoop zien die er is veroorzaakt. Ontreddering, verdriet, schrik.”

Kopje thee

Ook de politie was volop aanwezig om de beschadigde spullen uit de huizen te halen. “Van hen kregen we de vraag of we naar een meneer konden gaan die helemaal alleen was. Ook bij hem was de schrik en verwarring groot. Hij reageerde eerst nauwelijks en we vroegen of hij misschien iets wilde drinken. ‘Wat drinkt u normaalgesproken?’ vroeg iemand uit het team. ‘Thee’ was het antwoord. Toen zijn we met hem een kopje thee gaan drinken. Regio-officier Elzo Edens heeft zich om hem bekommerd en morgen gaan we terug om te kijken hoe het met hem gaat. Verder is er opnieuw met man en macht gewerkt om huizen leeg te halen en schoon te maken.”

Dankbare reacties

“De mensen reageren ook hier met grote dankbaarheid dat je er voor hen bent,” vertelt Gert verder. “En we doen het niet alleen he? Samen met families en vrienden, politie en hulpdiensten, iedereen zet de schouders eronder. Er waren ook vertegenwoordigers van de provincie Limburg, de gemeente Meerssen en brandweer Zuid-Limburg die een kijkje kwamen nemen. Zij waren onder de indruk van onze inzet en voorbereiding, maar vooral ook van de saamhorigheid en daadkracht van mensen en organisaties die na de watersnood zijn losgekomen.”

Vlaaien

“O ja, dat moet ik nog even vertellen,” besluit Gert. “Bakkerij Paulissen uit Maastricht levert wekelijks vlaaien en brood aan de soepbus van het Leger des Heils ter plaatse. Toen ze hoorden dat wij hier aan de slag gingen, hebben ze ook vlaaien en brood beschikbaar gesteld voor de slachtoffers in het rampgebied. Geweldig toch?”