Warme Kamers Leger des Heils

Leger des Heils biedt warme kamers deze winter

Nieuws 27 oktober 2022

Het Leger des Heils verruimt deze winter de openingstijden van ruim honderd buurthuiskamers. Iedereen die in de knel komt door de stijgende inflatie en/of zich zorgen maakt over een te hoge energierekening is welkom. Ook vragen we andere organisaties, bedrijven, scholen, sportverenigingen en kerken om hetzelfde te doen. Zo willen we deze winter een deken van warme kamers over Nederland verspreiden.

Met dit initiatief vragen we aandacht voor die groep Nederlanders met een smalle beurs die uit voorzorg kiest voor een koud huis om extra hoge kosten te voorkomen. Het kan gaan om ouderen, jongeren, zzp’ers, gezinnen, studenten. Verschillende mensen die overdag een warme plek zoeken om te werken, te ontmoeten, huiswerk te maken of spelletjes te doen. Bij de buurthuiskamers van het Leger des Heils is iedereen welkom.

“Van de aangekondigde steunpakketten gaan veel mensen pas begin volgend jaar iets merken. Daarom denken we dat het juist nu nodig is om onze deuren extra open te zetten. Sommige mensen durven de kachel al niet meer aan te zetten, omdat ze bang zijn dat ze de rekening straks niet meer kunnen betalen. Vanaf 1 november gaan de ruim honderd buurthuiskamers minimaal vijf dagen open. Zo hoeft niemand deze winter in de kou te zitten,” aldus bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp.

Het Leger des Heils kiest ervoor om een brede beweging op gang te brengen waarbij andere maatschappelijke organisaties ook verwarmde locaties beschikbaar stellen. Openbare bibliotheken hebben zich aangesloten bij het initiatief, met vele locaties verspreid over het hele land waar jong en oud welkom is voor ontmoeting, inspiratie en activiteiten. Ook kerkelijk Nederland doet mee. Zo zullen verschillende kerken van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) de deuren openen voor mensen die in de kou zitten. “We hopen dat er op deze manier zoveel mogelijk verschillende warme kamers beschikbaar komen” aldus kapitein Slomp.

Mensen die willen weten of er een Warme Kamer bij hen in de buurt is, kunnen terecht op warmekamers.nl. Ook organisaties die zich bij deze actie willen aansluiten en zelf een Warme Kamer willen aanbieden, kunnen op de website terecht.