Kinder- en jeugdcoaching: veelbelovend en preventief bij meervoudige en complexe problematiek

Nieuws 23 juni 2022

Wetenschappelijk onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen toont aan dat Kinder- en jeugdcoaching van het Leger des Heils succesvol is voor jeugdigen (van 3 tot 18 jaar) die opgroeien in gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. Individuele coaching en begeleiding heeft een positieve impact op hun welzijn en participatie in de samenleving.

Kinder- en jeugdcoaching (KJC) is een intern ontwikkelde methodiek van het Leger des Heils en uniek in Nederland. KJC wordt sinds 2005 ingezet voor jeugdigen (3-18 jaar) uit gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. Het gaat om zeer kwetsbare jeugdigen die nog thuis wonen of bijvoorbeeld in een residentiële voorziening of pleeggezin. Ze hebben vaak te maken gehad met meerdere ingrijpende ervaringen zoals een complexe scheiding, fysieke en/of psychische verwaarlozing, seksueel misbruik, huiselijk geweld, armoede of een uithuisplaatsing. Hoe meer ingrijpende ervaringen zij meemaken, hoe ongelukkiger en ongezonder ze zich voelen en hoe meer hun kwaliteit van leven afneemt.

Kinderen en jeugdigen zijn positief

Voor dit promotieonderzoek van Arjen van Assen (Universitair docent Rijksuniversiteit Groningen) zijn vijfenzeventig kinderen gevolgd die Kinder- en jeugdcoaching ontvingen. Elk half jaar zijn verschillende vragenlijsten ingevuld. Daarnaast zijn er ook kinderen en jeugdigen geïnterviewd. Kinderen en jeugdigen zijn positief over de ontvangen hulp. Ze vonden het fijn om langer hulp te ontvangen. Hierbij werd als meest voorname reden genoemd dat er tijd nodig is om een vertrouwensband op te bouwen. De kinderen laten een aanzienlijke verbetering zien in psychosociale vaardigheden tijdens hun deelname aan KJC. Bij dit onderzoek is de stem van de jeugdigen expliciet gehoord.

Onderzoek uniek in Nederland

Karin Bloemendal, bestuurder Zorg van het Leger des Heils is blij met de resultaten van dit onderzoek. “Het is uniek in Nederland om wetenschappelijk onderzoek te hebben binnen ons intern ontwikkelde jeugdaanbod Kinder- en jeugdcoaching. Als Leger des Heils zien we in de praktijk al hoe belangrijk en goed het is om ook individueel begeleiding aan kinderen en jeugdigen te geven. Het gaat om jeugdigen die te maken met meervoudige en complexe problematiek en opgroeien in kwetsbare gezinnen. We zijn erg blij dat het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen laat zien dat KJC een laagdrempelige interventie is die werkt en die leidt tot positieve verandering bij deze groep”.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Linda Walma, coördinator Specialisatienetwerk Jeugd via l.walma@legerdesheils.nl.