Kerstgedicht

Reclassering

Het is Kerst en wij zijn samen
Zo gewoon en zo bijzonder
Weer een jaar bijna voorbij
met van alles om je voor te schamen
en een heleboel om trots te zijn

De wereld staat in brand,
bevriest, barst uit zijn voegen
Wij zwoegen en zweten
worstelen met ons geweten,
verdriet, verlangen, vele vragen
We raken zoveel kwijt

Maar leegte blijkt ook ruimte
en brokken blijken bouwstenen
Omdat we verdwalen
ontdekken we nieuwe wegen
Als we vallen voelen we
op welke grond we staan

Met vruchtbaarheid en veerkracht
dansen we in de duisternis
overwinnen onszelf
Kunnen altijd weer
opnieuw beginnen

Leren wat we dachten niet te kunnen
Wat ons niet lukt een ander gunnen
Mijlpalen bereiken
Ondanks de tijd
die maar blijft verstrijken
zijn wij het toch
die alles betekenis geven
door lief te hebben en te leven