Foto van Carla Cloudt

Interview met Carla Cloudt, voorzitter OR

Nieuws 10 april 2024 Beeld: Carla Cloudt

Carla Cloudt is voorzitter van de Ondernemingsraad (OR) in regio Oost. Zij zet zich met hart en ziel in voor de medewerkers, samen met andere collega’s van regio Oost. De ondernemingsraad (OR) doet veel werk dat niet zo bekend is bij de medewerkers. En je kunt ook niet alles vertellen.

 • Maar licht eens een tipje van de sluier op?

De OR is er vooral om te zorgen voor een gezonde organisatie met een gezond werkklimaat voor de medewerkers. Als OR houden we ons bezig met de begroting en het beleid. Maar vooral met medewerkerszaken.

 • Jij bent een ervaren LdH-medewerker: heb je de organisatie in de loop van de jaren zien veranderen?

Helaas wel, ik vind dat er teveel over de medewerkers wordt besloten zonder ze erbij te betrekken. Al moet ik zeggen dat ze landelijk de invloed van de medewerkers weer willen vergroten. De afstand tussen het primaire proces en de ondersteunende diensten wordt groter. Dat vind ik erg jammer.

 • Hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar?

Ik ben blij dat de landelijke trend is om de medewerkers meer te betrekken. Daar zijn wij als OR ook druk mee. Zo hebben we afgelopen jaar invloed gehad op de diensttijden gehad. Maar ook mee kunnen denken over de zaken zoals herindeling van het bedrijfsbureau en de casus Hospice.

 • De OR is dit jaar compleet geraakt... hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?

We hebben behoorlijk gelobbyd en we hebben alle vacante plekken kunnen vullen. Helaas zijn er nu weer 2 vacante plekken omdat een OR-lid de kans kreeg om vervroegd met pensioen te gaan en ze die kans heeft gegrepen. Een ander lid is om persoonlijke redenen gestopt. Momenteel zijn we aan het kijken hoe we de OR weer gevuld krijgen. Ik wil iedereen die interesse heeft dan ook uitnodigen om contact op te nemen. OR-vergaderingen zijn in principe openbaar en je kan altijd aanvragen om een deel mee te mogen maken. Je kan dan zelf ervaren hoe we te werk gaan en zien dat we een hele leuke/gezellige/gemotiveerde maar vooral hardwerkende groep zijn, die hun taak heel serieus nemen.

  'Onze doelstelling is om samen met de directie te kijken hoe we het werkklimaat zo aantrekkelijk kunnen maken dat medewerkers met liefde werken bij het LdH maar vooral bij regio Oost.'
  • Wat zijn jullie belangrijkste doelstellingen voor het komende jaar?

  Onze doelstelling is om samen met de directie te kijken hoe we het werkklimaat zo aantrekkelijk kunnen maken dat medewerkers met liefde werken bij het LdH maar vooral bij regio Oost. We willen beter in contact komen met de verschillende afdelingen en willen onze communicatie verbeteren.

  • Wanneer is een voorzitter van de OR tevreden?

  Ik ben tevreden als de medewerkers ons weten te vinden met hun vragen en zich vrij voelen om hun mening te geven, we een volle OR hebben met gemotiveerde leden, en als we als OR in goed contact staan met de directie die ons ziet als een waardevolle sparringpartner voor de vraagstukken die ze moeten behandelen.