Herstelacademie feestelijk geopend door wethouder Rachel Streefland

Nieuws 26 september 2023

Vandaag werd in het bijzijn van wethouder Rachel Streefland de allereerste Leger des Heils Herstelacademie feestelijk geopend. De Herstelacademie biedt plek aan mensen die te kampen hebben (gehad) met ontwrichting en gebrokenheid. Hier worden mensen gezien, kunnen ze hun verhaal kwijt en (h)erkenning vinden. Door middel van diverse activiteiten wordt heel concreet gewerkt aan herstel van het gewone leven. Ervaringsdeskundigen faciliteren daarin.

De Herstelacademie wil mensen bewegen tot herstel en een proces aanwakkeren van persoonlijke groei. ‘Vaak denken mensen dat je leven weer ‘gewoon’ is als je een eigen dak boven je hoofd hebt en een verslaving onder controle’, vertelt teamleider Aron Kroon. ‘Maar dan begint het pas echt en komen er vragen op je af: wie ben ik, wat is er met mij gebeurd en hoe heeft dit kunnen gebeuren. Dat herstelproces is super belangrijk en heel intensief. Vanuit onze ervaring en kennis willen wij daarin ondersteunen.’

Dit doet de Herstelacademie door dagelijks activiteiten aan te bieden voor mensen die willen werken aan zichzelf en stappen willen zetten op hun weg naar herstel. Deze activiteiten worden gefaciliteerd door ervaringsdeskundigen.

Wethouder Rachel Streefland: ‘Zijn wij er ook voor mensen als er ontwrichting plaatsvindt in hun leven? Een hele opgave, juist in een tijd waarin veel mensen te maken hebben met ontwrichting. Ik vind het prachtig om te zien, te ervaren en te voelen dat het Leger des Heils juist dan opstaat en plek biedt'