Help ons de slachtoffers van de aardbeving helpen

Leger des Heils en ZOA slaan handen ineen

Nieuws 16 februari 2023

De omvang van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië is onvoorstelbaar groot. Tienduizenden mensen zijn het slachtoffer geworden van de ergste natuurramp in Europa van de afgelopen eeuw en miljoenen hebben hulp nodig. Omdat het Leger des Heils zelf geen vertegenwoordiging heeft in de getroffen regio, en toch hulp wil bieden, is samenwerking gezocht met de christelijke noodhulp- en wederopbouworganisatie ZOA.

Deze actie is afgelopen. Bedankt voor je hulp en betrokkenheid!

Hulp op 3 manieren

Jouw geld wordt goed en gericht besteed in het getroffen gebied. Op dit moment wordt op drie verschillende manieren hulp geboden aan de slachtoffers van de ramp.

  1. Voedselhulp
    Door de aardbeving moesten mensen halsoverkop hun huis verlaten; tijd om voedsel, drinken of andere spullen mee te nemen was er niet. Daarom helpen we met voedselpakketten voor de meest kwetsbare mensen. De pakketten bevatten houdbare producten als pasta en rijst, maar ook wat verse producten. Ook worden er warme maaltijden uitgedeeld in opvangcentra.
  2. Keuring van huizen en noodopvang
    Op veel getroffen plaatsen, zoals in Aleppo, slapen mensen nu op straat, omdat ze bang zijn dat hun huis na de aardbeving niet meer veilig is. Maar in veel gevallen is de schade oppervlakkig. Een team van lokale ingenieurs controleert op dit moment huizen, zodat mensen weer terug kunnen als het veilig is. Voor mensen van wie het huis onbewoonbaar is verklaard, worden in verschillende kerken en scholen noodopvangplekken ingericht. Samen met lokale partners zorgen we daar voor voedsel, water, matrassen en dekens.

  3. Water en hygiëne
    Door de aardbeving is er op veel plekken een groot tekort aan schoon (drink)water ontstaan. Om daar zo snel mogelijk in te kunnen voorzien, zetten we grote watertrucks in. Ook helpen we mensen met hygiënekits, met items zoals zeep, tandpasta en maandverband.

ZOA meteen in actie

ZOA is meteen in actie gekomen om de slachtoffers van de ramp te helpen. Langzamerhand wordt de enorme impact ervan alsmaar zichtbaarder in het getroffen gebied. Ook in Syrië. Omdat ZOA al veel langer noodhulp biedt in Syrië, kon het noodhulpteam daar direct in actie komen. "Het helpt enorm dat coördinatiestructuren al aanwezig zijn,” legt Marjanne van Vliet van ZOA in Syrië uit. “Omdat we al zolang noodhulp in Syrië bieden, kunnen we nu vrij snel opschalen." 

Noodhulp zal, met name in Syrië, de komende tijd hard nodig blijven. Het land wordt door de ene ramp na de andere getroffen. Al voor de aardbeving was het land in crisis, door het conflict dat inmiddels al twaalf jaar duurt. Daarbovenop kwam de ijskoude winter en nu een allesvernietigende aardbeving.

Wil je meer weten over wat ZOA doet in de getroffen regio? Dan verwijzen we je graag naar de website van ZOA.