Heel tof dat we dit fiksen

Verpleeghuis in transitie

Verpleging en verzorging

Verpleeghuis Buitenhaeghe in Almere is in transitie naar specialistisch verpleeghuis. De afdeling Binnenhaeghe biedt binnenkort plek aan demente ouderen bij wie ook andere factoren een rol spelen die een speciale aanpak vergen. Bijvoorbeeld een verslavingsverleden.

De aanleiding is tweeledig, vertelt Jannine van Schothorst, directeur zorg bij Leger des Heils Midden-Nederland. ‘Mensen blijven tegenwoordig langer thuis wonen dan voorheen. Dat betekent dat ze zieker bij ons binnenkomen en zwaardere zorg nodig hebben. Dat geldt ook voor de doelgroep verslaafde mensen. Voordat zij werden opgevangen in beschermde woonvormen als Domus, hadden we eigenlijk geen oudere deelnemers. Nu zien we dat ook zij steeds ouder worden en op een gegeven moment verpleeghuiszorg nodig hebben. Voor hen is de reguliere zorg meestal niet toereikend. Behalve in onze locatie De Blinkert in Baarn kunnen ze nu ook in Binnenhaeghe terecht.’

We completeren elkaar

Het afgelopen jaar zijn de plannen gesmeed om echt gas te kunnen geven op deze ontwikkeling.  Afdelingen moeten anders worden ingericht en medewerkers aanvullend opgeleid. Gaandeweg is het profiel van de bewoners van Binnenhaeghe gaan veranderen. Locatiemanager Bram Heuveling: ‘We zijn met een light profiel begonnen. Er wonen nu niet alleen mensen met dementie, maar ook mensen die daarnaast een verleden met psychiatrie hebben. Als mensen te licht zijn voor specialistisch verpleeghuis De Blinkert, maar te zwaar voor woonzorgcentrum Merenhoef, is er een plek voor hen in Binnenhaeghe. Zo completeren de huizen binnen de regio Midden-Nederland elkaar. Op termijn zal er hier ook zorg gegeven kunnen worden aan mensen met bijvoorbeeld een verslavings- of justitieel verleden. Dat zal niet binnen twee jaar zijn, maar ook die mensen worden ouder en zullen een plek moeten krijgen.’

Kom maar op
De medewerkers van Buitenhaeghe hebben zin in de vernieuwing. Verpleegkundige Bettina: ‘Toen de plannen met ons werden besproken dacht ik gelijk van: kom maar op met dat scholingsplan! Ik heb vorig jaar een training gevolgd in de-escalerend handelen en omgaan met agressie. Binnenkort start ik met psychopathologie. Ik vind het heel tof dat we dit gaan doen, het voelt als iets exclusiefs. We hebben best een moeilijke tijd gehad door corona maar als ik zie wat we nu aan het fiksen zijn, dan maakt me dat trots. Een regulier huis redt dit niet, maar wij wel.’

Op dit moment is tachtig procent van fase 1 voltooid en wordt toegewerkt naar fase twee. Bram: ‘Bij elke aanmelding wordt gekeken naar wat we op dat moment aankunnen. We blijven leren en ontwikkelen. We passen ons aan en organiseren telkens de voorwaarden voor een volgende bewoner. Onze medewerkers doorlopen een intensief en uitdagend scholingsprogramma en moeten elke stap beheersen voordat ze door kunnen naar de volgende.’

De komende jaren zijn spannend voor Buitenhaeghe, maar Bram heeft alle vertrouwen in zijn team. ‘En als er iets niet lukt, proberen we het gewoon opnieuw. Helemaal in stijl met de visie van het Leger des Heils dat mensen altijd weer een kans krijgen om opnieuw te beginnen.’