Gezinshuizen

Opgroeien en tot bloei komen

Jeugd- en gezinshulp

Onze gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij één of meerdere kinderen tussen de 5 en 18 jaar worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders. Het gaat om kinderen die voor kortere of langere periode niet thuis kunnen wonen. De problematiek is zo complex en meervoudig dat een pleeggezin (nog) geen optie is. In dat geval kunnen onze gezinshuisouders, met hun eigen kerngezin, toch een gezinssituatie bieden, waarin we, waar nodig, extra hulp en ondersteuning inzetten.

Rust, veiligheid en geborgenheid: dat is wat een gezinshuis in de basis biedt. Een gezinshuis van het Leger des Heils is een gewoon huis in een gewone wijk. Dit kan een eigen huis zijn of een door het Leger des Heils ter beschikking gestelde woning. De dagelijkse gang van zaken is er overzichtelijk en stimuleert de kinderen om ‘mee te doen’. Het uitgangspunt van onze hulp is gericht op het herstel van het gewone leven. 

Kinderen die bij ons wonen hebben vaak een hechtingsstoornis. Daardoor staan ze 1 – 0 achter. Juist daarom wil ik voor ze zorgen en van ze houden. Mijn wens is dat ze gelukkig worden. Anneke (gezinshuisouder)

Eigenheid

De eigen ouders, familie en het sociale netwerk zijn voor een kind heel belangrijk. De gezinshuisouders betrekken hen dan ook zo veel mogelijk bij de opvoeding. Alle betrokkenen zetten zich in voor het ene doel: dat het kind of de jongere tot zichzelf kan komen en zich kan ontwikkelen. Het uitgangspunt hierbij is dat kind zo lang als nodig in het gezinshuis kan blijven wonen, totdat het weer terug kan naar het eigen gezin, eventueel met ambulante ondersteuning of naar een andere (liefst zo licht mogelijk) beter passende vorm van hulpverlening.

Professioneel

De vaste gezinshuisouders voeden op professionele wijze 24/7 maximaal vijf kinderen of jongeren in hun gezin op. Zo bieden we continuïteit die belangrijk is voor het ontwikkelen van een gezonde hechtingsrelatie bij het kind of de jongere. Eén van beide ouders is een ‘professionele opvoeder’, dat wil zeggen dat hij of zij pedagogisch is geschoold (MBO-4). De ouder ontvangt hiervoor een salaris. Beide ouders worden intensief begeleid door een team van professionele hulpverleners, waaronder een gedragswetenschapper. Samen wordt er gekeken hoe de hulp en begeleiding die nodig is voor het kind optimaal vorm gegeven kan worden. Ook kijken we bij elke plaatsing zorgvuldig naar de juiste matching. Bij het Leger des Heils werken we binnen een christelijke setting.

Informatiebijeenkomsten

Ibrahim, Jan en Lize vertellen hun verhaal

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor social media cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor social media cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Waar zijn we te vinden?

Onze gezinshuizen zijn te vinden in de provincie Utrecht en regio Gooi- en Vechtstreek. Word jij het volgende gezinshuis op de kaart? Kijk dan hier!

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor social media cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Handige links

Weekendgezin: een verrijkende ervaring!

Weekendgezin: een verrijkende ervaring!

22 september 2022 •
Al zes jaar lang verwelkomen Karina en Marcel Ibrahim in hun huis en hart. Een keer in de maand komt hij een weekend bij het stel logeren. En zomers is...
‘Dit zit gewoon goed’

‘Dit zit gewoon goed’

Jamy (18) woont bij Ilse en Christiaan in een gezinshuis. Haar moeder Bianca kon niet goed voor haar zorgen. Via e-mail vertelt Bianca hoe blij ze is met...