Ambulante Forensische zorg: als er meer aan de hand is

Ambulante hulp en begeleiding

Soms is een delict een schreeuw om hulp. Een winkeldiefstal omdat je leeft in armoede, een beroving omdat je je verslaving niet meer kan betalen, stalking omdat je niet weet hoe je met een verbroken relatie moet omgaan. Een straf is bij deze delicten natuurlijk gepast, maar een straf voorkomt niet altijd dat het nog eens gebeurt. Goede zorg voor mensen die in aanraking met justitie zijn geweest, kan recidive wél voorkomen.

Een reclasseringswerker vertelt: "Ik heb eens een vrouw doorverwezen naar forensische zorg die in the middle of nowhere woonde. Haar huis en tuin waren helemaal verwilderd, het was een bende. De vrouw had een jaar geleden haar zus verloren en was daarna erg eenzaam geworden. Ze zat ook krap bij kas, waardoor ze ging stelen en uiteindelijk gepakt werd. Dat ze door die winkeldiefstal bij de reclassering terecht kwam, was voor haar eigenlijk een geschenk uit de hemel. Inmiddels gaat het een stuk beter met deze mevrouw: ze is bezig met haar tuin en loopt bij een tandarts voor gebitsrenovatie. Forensische zorg doet soms hele kleine dingen, maar die zijn van grote waarde voor de mensen die de zorg krijgen."

De hulp die je nodig hebt

Als je forensische zorg nodig hebt, komt er gedurende een aantal weken of maanden een ambulant begeleider bij je langs, die kijkt wat er aan de hand is en jou de hulp biedt die je nodig hebt. Soms wordt dit betaald door het Ministerie van Justitie, in andere gevallen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De ambulante begeleiders die forensische zorg verlenen, helpen met van alles: administratie en persoonlijke financiën, afspraken maken met andere zorgverleners of het inrichten van een huis, bijvoorbeeld. "Als ik forensische zorg inzet, is er veel aan de hand en heeft iemand hulp nodig op (bijna) alle leefgebieden", vertelt de reclasseringswerker die mensen doorverwijst. "Soms is forensische zorg iets simpels als: iemand helpen met de post, het regelen van een uitkering of het opruimen van een huis."

Een hulpverlener die je opzoekt

"Voor het Leger des Heils is eigenlijk niks te gek, ze kunnen er altijd wel wat mee. Met de mensen die ik doorverwijs naar forensische zorg is vaak wel meer aan de hand dan alleen een delict. Soms is er ook sprake van verslaving, financiële nood of een algeheel gebrek aan zelfredzaamheid. Deze mensen hebben meer nodig dan een veroordeling, ze hebben een hulpverlener nodig die outreachend is, die hen telkens opnieuw opzoekt. Soms is dat best lastig, bijvoorbeeld als iemand geen vast woonadres heeft of nooit op afspraken komt. Met het Leger des Heils kan ik snel schakelen om zo de juiste hulp te regelen voor deze mensen. Dat is fijn."

Stappenplan Ambulante Forensische Zorg

  1. De hulpverlener en de cliënt maken een zorgplan, waarin staat wat er aan de hand is en welke hulp er nodig is. Vaak zijn hier ook familieleden, vrienden of andere hulpverleners bij betrokken. 
  2. De hulpverlener en de cliënt proberen een stabiele leefsituatie te creëren. De hulpverlener komt regelmatig langs bij de cliënt om te zien hoe het gaat en of het zorgplan effect heeft. 
  3. Reïntegratie: de hulpverlener en de cliënt gaan op zoek naar mogelijkheden voor dagbesteding, bijvoorbeeld werk, school, of een werkleertraject. 
  4. Afronding. Het zorgplan wordt geëvalueerd en er wordt gekeken of er nog meer hulp nodig is nu het traject met forensische zorg is afgerond.