Feestelijke opening na verbouwing diverse locaties Leger des Heils Amsterdam Zuidoost

Nieuws 28 september 2023 Tekst: Evelien van Wijk / Beeld: Marjan van der Meer - Pure Fotografie

In Amsterdam Zuidoost hebben diverse locaties van het Leger des Heils een metamorfose ondergaan. De voorzieningen Kikkenstein Domus+, Groepswonen, Ambulant gebiedsteam met nieuwe afdeling Recht in Zicht èn buurthuiskamer Bij Bosshardt zitten nu onder één dak. Gistermiddag, 27 september, vond de feestelijke opening plaats door wethouder Groot Wassink van Sociale Zaken en Opvang.

De opening was een geslaagde samenwerking tussen medewerkers en bewoners van de afdelingen. Syb, bewoner van Kikkenstein Domus+ verrichtte samen met de Wethouder de openingshandeling, waarbij het openingslint was gemaakt door de bewoners zelf. Leger des Heils huisband Bandley, gaf een optreden, waarbij ook bewoner Dave een paar nummers meezong. Ook kregen sprekers regelmatig bijval van bewoners en bezoekers in de zaal, wat spontane intermezzo’s opleverde.

Plek die mensen waardigheid teruggeeft

“Ik heb vandaag geleerd dat de voorziening is ‘geambulantiseerd’”, vertelde de Wethouder. “Ik weet nu dat dit een voorziening is zoals wij die het liefst willen zien in Amsterdam. Een plek waarin je mensen hun waardigheid teruggeeft.” Groot Wassink doelt hiermee op de verbouwde afdelingen Kikkenstein en Groepswonen, waar elke bewoner eigen voorzieningen heeft. Kikkenstein is een Domus+ locatie waar 24 mensen beschermd wonen. Zij kampen met een verslaving en psychiatrische problematiek en hebben veelal een licht verstandelijke beperking. Door de inzet van persoonlijke begeleiding werken zij aan het vergroten van hun woonvaardigheden en daarmee hun zelfredzaamheid. In een ander deel van het pand bevindt zich Groepswonen, kortdurende opvang voor volwassenen. Hier krijgen bewoners hulp onder meer bij inschrijving in de gemeente, het aanvragen van een uitkering of het vinden van een baan of dagbesteding. Beide woonvoorzieningen hebben na de verbouwing voor elke bewoner eigen faciliteiten zoals eigen voordeur en sanitair. Ook de gemeenschappelijke ruimtes hebben een compleet nieuwe look.

Verschillende vormen van zorg versterken elkaar

Er werd ook teruggeblikt op de grote verbouwing. “Het heeft lang geduurd voordat het klaar was”, benadrukt Ed Bosma, Regiodirecteur Leger des Heils Amsterdam. “En dat terwijl mensen aan het werk waren en mensen hier woonden. Dat was soms best veelgevraagd. Domus betekent thuis, we hopen dat deze nieuwe locatie echt een thuis mag zijn voor bewoners en medewerkers. Dit is ook een plek waar verschillende vormen van zorg bij elkaar komen en elkaar versterken. Dat is hoe de Majoor Bosshardt het 75 jaar geleden al voor ogen had. Het werk van het Leger des Heils als supermarkt van dienstverlening, waarbij er oog is voor problemen op sociaal, materieel èn geestelijk vlak. Met die liefdevolle, holistische mensvisie had zij oog voor heel de mens. Deze locatie is daarom een voorbeeld van een echte ‘One Army-aanpak’ binnen onze organisatie. Dat is iets om dankbaar voor te zijn.” Wethouder Groot Wassink haakt daaropaan. “Of het nu liefde is, of dat je dat religieus insteekt, ik denk dat onze verschillen kleiner zijn dan we soms denken. Als wethouder of gemeentebestuur wil ik eigenlijk alleen maar dat we oog hebben voor de mensen die dreigen te verdwijnen. Dat we stemmen versterken die niet gehoord worden. Dat we mensen zien voor wie zij zijn, als mens. En dat we kwetsbaren daarin helpen. Ik probeer dat te doen, maar dat kan ik nooit zonder al die organisaties en mensen in Amsterdam die daarbij helpen.”

Formele en informele zorg gaan hand in hand

Die ontmoeting en het omzien naar elkaar staan centraal in buurthuiskamer Bij Bosshardt, verderop in het pand. Ook hier heeft het interieur een flinke opknapbeurt gehad en de tweedehands kledingwinkel is terug van weggeweest. De buurthuiskamer is van en door de buurt: een plek waar je thuiskomt en waar iedereen welkom is.  Daarnaast is er een korte lijn met het ambulante werk van het Leger des Heils dat ook een gebiedsteam heeft aan de Karspeldreef. Daarmee is er een mooie verbinding tussen het formele en het informele werk van het Leger des Heils. Nieuw is de komst van de afdeling Recht in Zicht bij het ambulante team. Zij bieden begeleiding en juridische hulp aan (veelal ongedocumenteerde) slachtoffers van mensenhandel. Deze mensen hebben meestal geen recht op reguliere voorzieningen zoals een uitkering of opvang, ondanks dat zij slachtoffer van mensenhandel zijn. Ze worden geholpen bij onder andere het vinden van een veilige slaapplek, medische zorg en dagbesteding.

Verbinding met de buurt

Zowel de woonlocaties als de buurthuiskamer en ambulante zorg staan in nauwe verbinding met de buurt en hechten veel waarde aan een goede onderlinge samenwerking. Er is afstemming met de wijkagent en gebiedsmakelaar, maar ook met de winkeliers om zo optimaal mogelijk mee te kunnen doen in en bij te kunnen dragen aan de wijk.