Eerste twee woningen voor mensen met onbegrepen gedrag in regio Noordwest

Foto: Kennemerwonen
Nieuws 21 mei 2024

Kleinschalige en laagdrempelige leefomgeving met zo min mogelijk prikkels

Op 17 mei zijn de eerste twee zorgwoningen voor mensen met onbegrepen gedrag opgeleverd in de gemeente Heiloo. Wij zijn verheugd dat de gemeente Heiloo, Kennemerwonen, het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord en het Leger des Heils dit samen hebben bereikt. Na een lange, intensieve voorbereidingsfase staan er nu daadwerkelijk twee woningen in de regio die de bewoners een kleinschalige en laagdrempelige leefomgeving bieden met zo min mogelijk prikkels. Vanuit de stabiele basis van een woning kunnen zij hier leren om zelfstandig te wonen. Medio juni betreken de bewoners hun woning.

Tijdens een feestelijk opleveringsmoment hielden regiodirecteur Marc Verberg, Masha ten Bruggencate, burgemeester van Heiloo, en Krista Walter, directeur bestuurder van Kennemerwonen een toespraak. Allen benoemden dat zij trots zijn op de samenwerking en het mooie resultaat.

Als Leger des Heils nemen wij de woonbegeleiding en de individuele zorg van de bewoners voor onze rekening. Juist voor mensen zoals zij, die overal buiten de boot vallen, willen wij klaarstaan om te ondersteunen in het creëren van een thuisplekje. Dit gaat met kleine stappen en bovenal maatwerk. Zo maakt een van de bewoners graag kunst. Samen met Kennemerwonen bekijken we hoe we praktisch in kunnen spelen op deze hobby en dit tegelijkertijd in goede banen kunnen leiden.

In het kader van de regionale aanpak van mensen met onbegrepen gedrag wordt al een aantal jaren ingezet op de ontwikkeling van woonplekken buiten reguliere woonkernen. Wij hopen dan ook dat er in de regio Alkmaar meer van deze woningen gerealiseerd kunnen worden.