Eerste gezinshuis Gooi- en Vechtstreek geopend

Nieuws 17 november 2022

Wethouder Fleur van der Kleij heeft vandaag gezinshuis Homeostasis in Huizen officieel geopend tijdens een feestelijke open dag. In het gezinshuis van het Leger des Heils wonen kinderen die door hun complexe problematiek voor kortere of langere periode niet thuis kunnen wonen.

In Homeostasis wonen vijf kinderen (van 12 tot 21 jaar). Zij ontvangen 7 dagen per week 24 uur per dag op professionele wijze opvoeding, zorg en ondersteuning. De kinderen wonen daar in een zo normaal mogelijke gezinssituatie. Directeur Zorg van het Leger des Heils Jannine van Schothorst: ‘De continuïteit die dit biedt is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en het opgroeien naar zelfstandigheid. Rust, veiligheid en de geborgenheid van een gezin zijn de basis van waaruit wordt gewerkt.’

Gezinshuisouders Rockey en Melisa zijn pedagogisch geschoold en werken intensief samen met een team van pedagogisch medewerkers, een trajectmanager en een gedragswetenschapper. Samen met dit team wordt bekeken wat voor elk individueel kind nodig is om te ontwikkelen. Dit gebeurt zoveel als mogelijk in samenwerking met de eigen ouders en andere belangrijke naasten. Melissa: ‘Ouders blijven altijd het belangrijkste voor hun kind en daarmee ook voor ons. Hen steeds betrekken in grote maar ook kleine dingen heeft daarom meerwaarde voor ons allemaal.’

Over het Leger des Heils
Leger des Heils Midden-Nederland is onderdeel van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. De jeugdzorg van het Leger des Heils richt zich op kinderen tot 21 jaar die door complexe problemen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Zij krijgen hulp en begeleiding op maat, zo veel mogelijk in kleinschalige gezinssettingen.