“Een werkstraf kan zoveel meer zijn dan het aftikken van de uren”

Nieuws 03 februari 2022

Afgelopen september hebben de Verslavingsreclassering van Novadic-Kentron, de reclassering van het Leger des Heils, Springplank 040 en FC Eindhoven de handen ineen geslagen. Cliënten met een werkstraf kunnen deze sindsdien uitvoeren op en rondom het terrein van FC Eindhoven. En dat niet alleen: door samen te werken met Springplank 040, worden cliënten na afloop van hun werkstraf begeleid naar regulier werk of dagbesteding. En dat biedt perspectief!

Volgens Marijke de Veer, unitmanager bij de Verslavingsreclassering van Novadic-Kentron in Eindhoven, lag de aanleiding voor de nieuwe samenwerking in het feit dat er in de regio steeds minder plekken voor het uitvoeren van een werkstraf beschikbaar waren. En dat kwam niet alleen door Corona, maar ook door het feit dat de doelgroep van de Verslavingsreclassering en het Leger des Heils reclassering voor veel werkstrafprojecten te forse problematiek heeft.

Maatschappelijke opgave

“We zijn met FC Eindhoven en Springplank 040 om tafel gegaan met twee doelen: enerzijds het verkorten van de wachtlijst voor werkstraffen en anderzijds het bieden van perspectief aan onze cliënten”, vertelt Marijke enthousiast. “FC Eindhoven ligt midden in het groen en heeft een groot terrein waar altijd wel iets te doen is. De club heeft haar maatschappelijke opgave hoog in het vaandel staan, dus onze mensen waren direct welkom. En Springplank 040 is de grootste aanbieder van dagbesteding in de regio. Vanwege hun netwerk kunnen ze onze cliënten na hun werkstraf toeleiden naar reguliere dagbesteding of werk.”

Reclasseringswerker Stephan Quint (Verslavingsreclassering Novadic-Kentron) was vanaf het eerste uur betrokken en zijn ervaringen zijn positief. “Bij FC Eindhoven was al een werkmeester in dienst die dagbestedingscliënten van Springplank 040 begeleidde. Hij begeleidt nu ook onze werkgestraften en dat bleek al direct een goede match. Hij sluit goed aan bij onze doelgroep, neemt ze op sleeptouw en heeft heel laagdrempelig contact. En hij houdt zijn ogen en oren open om te zien welke cliënten kunnen en willen doorstromen naar regulier werk of dagbesteding.”

Blijven werken

“Vlak voor Kerst had de werkmeester nog een gesprek waarin de werkgestrafte aangaf dat hij na de straf graag wilde blijven werken”, vervolgt Stephan. “Via de werkmeester kwam dat bericht bij mij terecht en ik kon de man doorverwijzen naar Springplank 040 om de mogelijkheden te onderzoeken. Dat is het mooie aan dit project; het laat zien dat een werkstraf zoveel meer kan zijn dan alleen het aftikken van de uren.”

Hoge opkomst

Tot nu toe zijn alle partijen tevreden over de samenwerking. Zo is FC Eindhoven erg tevreden over de hoge opkomst van werkgestraften, waardoor er veel werk kan worden verzet. Algemeen directeur Günther Peeters is zelfs zo enthousiast dat hij via de gebiedsmanager Genneper Parken voor de reclassering wil lobbyen bij omringende verenigingen om ook daar werkgestraften in te zetten. “Onze cliënten hebben een stok achter de deur om op te komen dagen”, zegt Stephan. “En mocht er eens iemand uitvallen, dan hebben zo weer een nieuwe cliënt klaarstaan.”


De reclassering ziet dat nu toe vrijwel iedere cliënt zijn of haar werkstraf volledig heeft volbracht en dat is voor nu een mooi resultaat. Marijke: “Het project staat nog in de kinderschoenen en we gaan het langzaam verder uitbouwen en opschalen. Het is mooi om te zien dat we door de handen ineen te slaan, we zoveel meer kunnen creëren voor onze cliënten en de samenleving.”