Een gesprek met Gijsbert Apeldoorn, voorzitter cliëntenraad regio Oost

Catharinus van den Berg
Nieuws 10 april 2024 Tekst: Catharinus van den Berg

Afgelopen jaar bracht Gijsbert Apeldoorn met de directeuren zorg van alle Nederlandse Leger des Heils regio’s een spraakmakend bezoek aan New York. Gijsbert is voorzitter van de cliëntenraad in de Regio Oost, en vice-voorzitter van de landelijke cliëntenraad van het Leger des Heils.

Het bezoek aan New York leerde de delegatieleden hoe fundamenteel de bijdrage van ervaringsdeskundigen kan zijn op de weg van verslaving naar herstel. Gijsbert: ‘Ook in de Regio Oost kunnen we daar nog een behoorlijke slag in winnen.’ 

Gijsbert kijkt sowieso terug op een succesvol jaar. De cliëntenraad is goed bemensd en zeer actief. Als eerste regionale cliëntenraad organiseerde ‘Oost’ een medezeggenschapsdag. Hier werden afdelingsmanagers, zorgcoördinatoren, regiomanagers en anderen bijgepraat over thema’s die vanuit deelnemersperspectief werden aangedragen. Er werd gesproken over participatie, maar ook over het beleid en het belang van huisdieren.  

In 2024 staat er weer een medezeggenschapsdag op de planning, vertelt Gijsbert. Op 4 juni om precies te zijn. ‘Juni is de Maand van de Medezeggenschap’, legt Gijsbert uit. 

'We moeten eens wat meer buiten het systeem durven denken en de deelnemer centraal durven zetten. Niet overal klakkeloos ‘ja’ op zeggen.'

Visie op Zorg

Thema dit jaar: visie op zorg. Op z’n Gijsberts gezegd: ‘We moeten eens wat meer buiten het systeem durven denken en de deelnemer centraal durven zetten. Niet overal klakkeloos ‘ja’ op zeggen. Ook niet als een gemeente dat wil, en de gemeente nu eenmaal betaalt. Als de deelnemer er niet bij gebaat is, moeten we het aandurven om iets soms ook niet te doen.’ 

Gijsbert, die deel uitmaakt van de landelijke vakgroep Visie op Zorg, beseft best dat daar lef voor nodig is. ‘Maar het streven moet altijd zijn deelnemers te helpen zo goed als je kan. Als je streven wordt om een opdracht binnen te halen, zet je misschien te snel je handtekening onder een contract, ook als de voorwaarden voor een deelnemer eigenlijk niet gunstig zijn. En de opdrachtgever houdt je dan wel aan je handtekening.’ Het Leger des Heils mag wat hem betreft wat zelfbewuster opereren.  

Ervaringsdeskundigheid

Het thema ‘ervaringsdeskundigheid’ blijft op hoog de agenda, vertelt Gijsbert. Na het bezoek aan New York verzorgde Gijsbert samen met zorgdirecteur Tiny Vriezen een lunchlezing. Vriezen kondigde daar aan zelfs dat dit wat haar betreft het hoofdthema wordt voor het laatste deel van haar carrière. Gijsbert: ‘Er moet nog veel gebeuren. Er is nu een budget voor dit thema vrij gemaakt, maar dat mag echt wel wat groter worden.’  

Bovendien had Gijsbert het liefst al een concrete pilot gedraaid op een van de afdelingen met de inzet van ervaringsdeskundigheid. ‘Maar in maart start er in de Regio Oost een OK Cursus voor medewerkers’, vertelt Gijsbert, ‘en in september een voor deelnemers. Cursisten leren er hoe ze hun ervaringsdeskundigheid vruchtbaar kunnen maken voor onze deelnemers.’ 

Is dat met een eenvoudige cursus te leren? ‘Een eenvoudige cursus?’, zegt Gijsbert. ‘De cursus duurt vier maanden, elke woensdag van half twee tot half vijf. En je mag één keer missen. Dat is best plechtig, en dat moet ook. Je moet betrouwbaar zijn, daar begint alles mee.’