Bestaanszekerheid is meer dan ‘het eind van de maand’ halen

Reactie van het Leger des Heils op de troonrede

Nieuws 19 september 2023

Het Leger des Heils is voorzichtig optimistisch over het kabinetsvoornemen om twee miljard euro extra uit te trekken om te voorkomen dat de armoede verder toeneemt. De koning gaf in de troonrede aan dat we moeten blijven werken aan kansenongelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief. “Voor lang niet iedereen zijn een fatsoenlijk huis, een goede gezondheid en een veilige thuissituatie vanzelfsprekend”, aldus de koning.

Bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp van het Leger des Heils vindt de toegenomen aandacht voor bestaanszekerheid mooi, maar is ook kritisch. “Het is een voorzichtige eerste stap. Bestaanszekerheid is meer dan het eind van de maand halen. Om het lot van kwetsbare groepen te verbeteren is een uitgebreid pakket aan structurele maatregelen nodig op meerdere vlakken. Denk bijvoorbeeld aan de verhoging van het minimumloon in combinatie met het realiseren van betaalbare woonplekken. Het aantal dakloze mensen is schrikbarend hoog. Zoals de koning zei: ‘Een goede, betaalbare woning - in koop- of huursector – is immers een van de basisvoorwaarden voor bestaanszekerheid’. Dat betekent dat een nieuw te vormen kabinet voor een enorme uitdaging staat om dakloosheid voor 2030 de wereld uit te helpen. Herstel begint bij het voorkomen van schulden en het hebben van een dak boven je hoofd.”

Niet voldoende

Het Leger des Heils is blij met de politieke aandacht voor bestaanszekerheid, maar het probleem is inmiddels zo groot dat verhoging van de huurtoeslag, het kindgebonden budget, verlenging van het noodfonds energie en een extra arbeidskorting niet voldoende zijn. "Mensen die bij het Leger des Heils aankloppen, hebben meer nodig dan de voorgenomen maatregelen om het hoofd boven water te houden."

'Ieder mens heeft kansen nodig, ook de meest kwetsbare in onze samenleving'

Hulp voor kinderen in de Jeugdzorg

Kapitein Slomp is ook van mening dat er concreet werk gemaakt moet worden van het verbeteren van de positie van kwetsbare kinderen en gezinnen in onze samenleving. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat zij een veel grotere kans hebben om later dakloos te raken. Kapitein Slomp: “De meerderheid van de jongeren in de maatschappelijke opvang heeft een jeugdzorg-verleden. De harde knip tussen de jeugdzorg en de volwassenenzorg moet dan ook zo snel mogelijk van tafel. Het valt niet uit te leggen dat kinderen op 18-jarige leeftijd hun vertrouwde hulpverleners kwijtraken en zelfs op straat belanden. Om de troonrede te citeren: ‘Niet elk kind krijgt dezelfde kansen op een goede toekomst en niet iedere inwoner van ons land voelt zich gehoord en gezien’.

We constateren dat in veel gezinnen problemen van generatie op generatie worden doorgegeven. Denk bijvoorbeeld aan armoede, verslaving of criminaliteit. Door op een andere manier te gaan werken, kunnen deze problemen beter worden aangepakt. Als hulpverlening niet langer alleen gericht is op individuen maar veel meer op gezinnen en hun omgeving, kunnen we de probleemcyclus doorbreken. Dit is niet alleen beter voor gezinnen, maar het zal de samenleving als geheel uiteindelijk ook minder geld kosten.” Hij besluit: “Ieder mens heeft kansen nodig, ook de meest kwetsbare in onze samenleving”, aldus kapitein Slomp.