Warme Kamers

Actie ‘Warme Kamers’ stopt

Maar Leger des Heils blijft open voor extra warmte

Nieuws 28 februari 2023

Het initiatief van het Leger des Heils om overal in het land ‘Warme Kamers’ te openen, bleek afgelopen winter een groot succes. Talloze mensen hielden thuis de kachel op een laag pitje vanwege de hoge energiekosten. Zij konden overdag terecht in de buurthuiskamers van het Leger des Heils of op een van de locaties van vele deelnemende partijen. Met het aflopen van de winter eindigt per 1 maart de actie. Gelukkig kunnen mensen ook in de zomermaanden gewoon bij de buurthuiskamers terecht.

De gasprijzen stegen naar recordhoogtes in de herfst van 2022. Het Leger des Heils besloot per direct de openingstijden van de ruim 100 buurthuiskamers te verruimen. Daarnaast deed de organisatie een oproep aan andere instellingen om ook de deuren te openen voor buurtbewoners die thuis de kachel niet meer aan durfden te zetten. Er kwam een enorme maatschappelijke beweging op gang: kerken, buurtcentra, (overheids)instellingen, scholen, bibliotheken en bedrijven gaven massaal gehoor aan de oproep. Een groot aantal vrijwilligers kwam koffie schenken en ook werd er ruimhartig gedoneerd. “We zijn overweldigd door alle steun”, zegt bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp van het Leger des Heils. “Deze actie is echt in gezamenlijkheid mogelijk gemaakt. We zijn iedereen die hieraan heeft bijgedragen – met materialen, locaties of mankracht – dan ook ontzettend dankbaar. Het is hartverwarmend om te zien hoe solidair Nederlanders zijn met elkaar.” Uiteindelijk openden ruim 1.400 Warme Kamers de deuren.

In behoefte voorzien

Op ongeveer de helft van de locaties van het Leger des Heils was een duidelijke stijging van het aantal bezoekers te zien. Ook bleven mensen vaak langer zitten en keerden ze vaker terug. Na 1 maart blijven de buurthuiskamers overigens gewoon geopend voor een maaltijd, een goed gesprek of wat gezelligheid, zij het niet meer onder de noemer ‘Warme Kamer’. Op steeds meer locaties is bovendien (toeleiding naar) maatschappelijke hulp. Maar de buurthuiskamer is in veel plaatsen ook een plek waar buurtgenoten elkaar simpelweg tegenkomen en van waaruit sterke sociale netwerken kunnen worden gevormd.

Enorme steun uit samenleving

Vanuit de media was er veel aandacht voor de Warme Kamers. Daarnaast sloten werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zich aan bij het initiatief en riepen zij onder meer via nieuwsbrieven hun ondernemers op om mee te doen. De overheid steunde het initiatief van harte. Zo bezocht minister Carola Schouten in de week voor Kerst een Warme Kamer in Rotterdam. De provincies Zuid-Holland, Drenthe en Brabant stelden een Warme Kamer beschikbaar en in Noord-Holland, Overijssel en Friesland werden fondsen ingesteld om het initiatief te ondersteunen. Een groot gedeelte van de deelnemende organisaties heeft bovendien aangegeven ook in (de winter van) 2023 open te willen blijven voor bezoekers.