ZorgZwaartePakketten (ZZP's)

Ontwenningskliniek De Wending is onderdeel van Leger des Heils Gelderland. De afdelingen van De Wending zijn verdeeld over twee locaties in Ugchelen. Voor de afdelingen MeerZorg, Beschermd Wonen en Woon- & Werktraining vindt u hier het overzicht van de Zorgarrangementen (ZorgZwaartePakketten) (intramurale functies) van zorgkantoor Achmea.

De Wending MeerZorg (Huis en Haard Plus)

De afdeling MeerZorg is de verpleeghuisafdeling van verslavingskliniek De Wending.

 • ZZP GGZ 3-C (in- en exclusief dagbesteding)
 • ZZP GGZ 4-C (in- en exclusief dagbesteding)
 • ZZP GGZ 5-C (in- en exclusief dagbesteding)
 • ZZP GGZ 6-C (in- en exclusief dagbesteding)
 • ZZP V&V 6 beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
 • ZZP V&V 7 beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege een specifieke ziekte, met de nadruk op verzorging en verpleging
 • ZZP V&V 8 beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege een specifieke ziekte, met de nadruk op verzorging en verpleging
 • ZZP V&V 9 herstelgerichte verpleging en verzorging (revalidatie)
 • ZZP V&V 10 beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale zorg

De Wending Beschermd Wonen (Huis en Haard)

De afdeling Beschermd Wonen is onderdeel van ontwenningskliniek De Wending.

 • ZZP GGZ 1-C (in- en exclusief dagbesteding) beschermd wonen met begeleiding;
 • ZZP GGZ 2-C (in- en exclusief dagbesteding) gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding
 • ZZP GGZ 3-C (in- en exclusief dagbesteding) beschermd wonen met intensieve begeleiding
 • ZZP GGZ 4-C (in- en exclusief dagbesteding) gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging
 • ZZP GGZ 5-C (in- en exclusief dagbesteding) beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering

De Wending Woon- en Werktraining (Ommekeer)

De afdeling Woon- & Werktraining is onderdeel van ontwenningskliniek De Wending.

 • ZZP GGZ 2-B (exclusief dagbesteding) voortgezet verblijf met structuur en uitgebreide begeleiding
 • ZZP GGZ 3-B (exclusief dagbesteding) voortgezet verblijf met intensieve begeleiding

Downloads