Pleegzorg

Voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar

Het Leger des Heils heeft een landelijk werkende organisatie voor pleegzorg. We zetten ons er voor in dat ieder kind na verloop van tijd kan terugkeren naar de eigen ouders. Al onze activiteiten zijn hierop gericht. Als uiteindelijk blijkt dat een terugkeer naar huis niet meer mogelijk is, dan werken we aan een plaatsing gericht op de permanente opvoeding van het kind binnen een pleeggezin.

Vormen van pleegzorg

Gezinnen en kinderen komen vanuit verschillende achtergronden, door verschillende problemen bij ons terecht. Daarom hebben we verschillende vormen van pleegzorg, zoals bijvoorbeeld Crisispleegzorg, Terug-naar-huis pleegzorg, Vakantiepleegzorg en Weekendpleegzorg.

Aanmelden

Pleegzorg verlenen we altijd op verzoek en in overleg met een gecertificeerde instelling, de gemeente, een huisarts of een medisch specialist.

Direct aanmelden voor verwijzers

Zoek zorgregio
Overzicht
Regio Noordoost

Bureau Trajectmanagement is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via 088-0652288 en trajectmanagement.no@legerdesheils.nl 

Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.

Regio Oost

Voor meer informatie over Pleegzorg en aanmelden kunt u contact opnemen met onze trajectmanagers.


T. 088-0656685 (ma, di, do en vrij van 9.00-13.00. Buiten deze tijden een crisisituatie? Bel dan 088 065 67 00)
E. pleegzorgoost@legerdesheils.nl

Bekijk onze locaties

3 locaties