Zelfstandigheidstraining Enkeltje Zelfstandig

Zorgaanbod
Jeugdhulp en gezinsondersteuning
Beschrijving
Hulp voor kinderen en jongeren
Product
JongLeren
Gemeente
Utrecht
Plaatsen:
18
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

cloud_download Aanmeldformulier jeugd (docx)
Toon meer
location_on
Kanaalweg 96
3533 HH Utrecht
phone

Informatie & kenmerken

Voor jongeren met meerdere problemen zoals psychiatrische problematiek, verslaving (blowen), verzuim op school, schulden, geen stabiele thuissituatie, en mogelijk in aanraking geweest met politie.

Specificaties

Kamertraining voor jongeren tussen 16-23 jaar

In Utrecht wordt door het Leger des Heils zelfstandigheidstraining geboden. Het gaat om jongeren van 16 tot en met 23 jaar die willen doorgroeien naar zelfstandigheid, maar waarbij dit vanuit hun huidige leefomgeving (tijdelijk) niet mogelijk is.

De problematiek van de jongeren is meervoudig en complex. Er is altijd sprake van problemen op verschillende leefgebieden, waardoor de ontwikkeling van de jongere ernstig belemmerd wordt of stagneert.

Vraaggericht
We werken vraaggericht samen met de jongeren d.m.v. een oplossingsgerichte en toekomstgerichte aanpak. Hierbij is natuurlijk aandacht voor de specifieke achtergrond, herkomst en netwerk van de jongeren. De hulpverlening wordt fasegewijs geboden en op maat afgestemd op individuele behoeftes van de jongere. Het uitgangspunt voor de duur van een traject is zo snel als mogelijk en zo intensief als nodig. Gemiddeld duurt een traject 1,5 jaar.

Nieuwe kansen
De zelfstandigheidstraining biedt nieuwe kansen aan jongeren. Elke jongere wordt begeleid door een mentor. De jongere stelt samen met de mentor een individueel plan op dat op vaste momenten wordt geëvalueerd. Bij het opstellen en gedurende het traject bijstellen van dit plan zijn de mogelijkheden en wensen van de jongere leidend. Naast de psycho- sociale hulp worden de jongeren begeleid bij zaken als woonvaardigheden, dagstructuur, opleiding en werk, het opbouwen van een eigen sociaal netwerk en het goed functioneren binnen de maatschappelijke omgeving.

Enkeltje Zelfstandig
Enkeltje Zelfstandig biedt plek aan 18 jongeren. Jongeren worden intensief begeleid naar zelfstandigheid. Binnen Enkeltje Zelfstandig wordt met de jongeren gewerkt aan zelfsturingsvaardigheden. Hiervoor is inzicht in eigen gedrag nodig en motivatie om hierin samen te werken. De interventie bestaat uit verschillende fasen, met een opbouw waarbij in toenemende mate naar zelfstandigheid en bijbehorende verantwoordelijkheden wordt toegewerkt. Ook is er bij Enkeltje Zelfstandig is de mogelijkheid om door te stromen naar een vervolgfase waarbij geen 24-uurs opvang meer nodig is, namelijk de Riouwstraat. Hier kunnen 2 jongeren wonen.