Wijkverpleging Flevoland

Zorgaanbod
Verpleging en verzorging
Product
Wijkverpleging
Gemeente
Almere
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

cloud_download Aanmeldformulier Wijkverpleging OGGZ (docx)
Toon meer
Wijkverpleging Flevoland />
								<div class=
location_on
Contactadres
Moskoustraat 17
1334 EG Almere
phone

Informatie & kenmerken

Wijkverpleging is er voor mensen die verpleging aan huis nodig hebben. Vaak zijn dit zorgmijders. Er is sprake van complexe, langdurige problematiek, waaronder gezondheidsproblemen. Meestal is er ook sprake van psychiatrische problematiek, verslaving, vervuiling, een verzamelstoornis of schulden. Wij bieden mensen graag de zorg die nodig is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Hierbij wordt zowel reguliere als OGGZ-wijkverpleging ingezet.

accessibility
Doelgroep
Volwassenen
Ouderen
outlined_flag
Indicatie
Wlz
Zwv

Specificaties

De wijkverpleging biedt verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging in de eigen leefomgeving aan cliënten die niet binnen het reguliere zorgaanbod passende zorg kunnen krijgen. Wij richten ons op mensen zonder helper. Dat betekent dat wanneer er een andere organisatie is die zorg kan en wil bieden, dat de voorkeur heeft.

Voor wie is de wijkverpleging?

De wijkverpleging van het Leger des Heils is er voor mensen vanaf 18 jaar die naast een verpleegkundige hulpvraag, ook te maken hebben met problematiek op andere gebieden zoals; verslaving, vervuiling, zorgmijding, psychiatrische problematiek, een verzamelstoornis of dakloosheid. De verpleegkundigen komen bij de cliënten thuis, in de nachtopvang of in een beschermde woonvorm.

Over de zorg

De zorg richt zich op een medische aandoening of beperking. De wijkverpleging is erop gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te versterken en de eigen regie te behouden. Wij bieden zeven dagen per week zorg tussen 07.00 en 23.00 uur en bieden geen alarmering. Op dit moment kunnen wij wijkverpleging leveren in Almere e.o.

Tevens bieden wij ook casemanagement dementie en een ambulant medewerker vanuit het Leger des Heils, waardoor wij een compleet zorgpakket kunnen aanbieden. Onze casemanagers zijn gericht op de doelgroep van het Leger des Heils.

Ook bieden wij een sociaal-medisch spreekuur voor dak en thuislozen in Almere, Lelystad, Emmeloord en Urk .

Samenwerking

Het kan voorkomen dat je binnen de regulier thuiszorg een cliënt hebt waarmee je moeilijkheden ervaart in de hulpverlening. Wij gaan dan graag de samenwerking aan. Het kan gaan om moeite met onbegrepen gedrag, verslaving en/of persoonlijkheidsproblematiek. De wijkverpleging van het Leger des Heils kan samen met jou de zorg leveren of voor een bepaalde periode een cliënt volledig overnemen ter ontlasting van het team of voor een time-out. De cliënt kan, na de afgesproken periode, weer zorg ontvangen van de reguliere thuiszorgorganisatie met tips en adviezen voor bejegening.

Indicaties

Na het bespreken van je aanmelding vindt er een intakegesprek plaats met een wijkverpleegkundige. Deze zorgt voor een passende indicatie op maat die de zorgverlening mogelijk maakt. De wijkverpleging wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er wordt geen aanspraak gedaan op het verplichte eigen risico wanneer deze nog niet is benut.

De wijkverpleging van het Leger des Heils kan ook ingezet worden voor zorg die wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in de vorm van een MPT (modulair pakket thuis). Hier is wel een eigen bijdrage vanuit het CAK op van toepassing.

Verblijft de cliënt op een woonvorm met een WLZ-indicatie en wil je een beroep doen op onze wijkverpleegkundige zorg? In overleg kunnen wij dit leveren binnen een onderaanneming. 

Verblijft de cliënt bij op een woonvorm met een WMO-indicatie? Dan kun je een beroep doen op onze wijkverpleging wanneer er verpleegkundige zorg nodig is; zoals; wondzorg, zwachtelen, injecteren, etc. Deze zorg kan vanuit de zorgverzekeringswet naast de WMO-indicatie worden gefinancierd.

Casemanagement

Casemanagement is langdurige, intensieve begeleiding voor kwetsbare thuiswonende ouderen met (vermoedelijke) dementie of cognitieve problemen en hun mantelzorger(s). De casemanager begeleidt u en uw naasten bij de gevolgen van uw ziekte/problematiek voor het dagelijkse leven thuis. De rol van casemanager wordt ingevuld door een daarvoor opgeleide wijkverpleegkundige. Zij denken actief met u mee, geven informatie en adviseren u als u vragen heeft over bijvoorbeeld zorg, wonen of wet- en regelgeving. Ook ondersteunen zij bij het nemen van beslissingen ten aanzien van de zorg en welzijn die u nodig heeft. Samen met u organiseren en coördineren zij vervolgens de noodzakelijke zorg en ondersteuning. Ook kunnen zij u doorverwijzen naar de door u gekozen zorgverlener of instanties.

Arne-Jan over werken bij de wijkverpleging

Bang vloeken

Bang vloeken

Het hoofd boven water

Het hoofd boven water

Als wijkverpleegkundige OGGZ komt Arne-Jan op bijzondere plekken.

 ➞ Kom jij ons team versterken? Check onze vacatures!

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.