Startpunt Domus

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor mensen met een verslaving en psychiatrische problematiek
Product
Domus
Gemeente
Hoorn
Plaatsen:
17
Aanmelden

Aanmelding verloopt via Regionale Toegang. Wilt u iemand aanmelden voor Domus bij het Startpunt Hoorn of heeft u vragen? Neem dan contact op met het team Regionale Toegang van de gemeente Hoorn.

Startpunt Domus />
								<div class=
location_on
Dampten 18
1624 NR Hoorn
phone

Informatie & kenmerken

Domus is een 24-uurs voorziening voor mensen die langdurig verslaafd zijn. Vaak spelen psychiatrische problemen ook mee. Ze hebben schulden, geen vaste woonplek, geen werk of dagbesteding en geen sociaal netwerk. Meestal hebben ze ook een relatie met justitie. In een Domus vinden bewoners rust en stabiliteit, omdat ze niet meer op straat hoeven te (over)leven. Soms leidt dit tot minder gebruik van middelen. Samen met de deelnemer gaan we aan de slag om problemen op te lossen en een passende dagbesteding te vinden.

accessibility
Doelgroep
Volwassenen
access_time
24-uursbegeleiding

Specificaties

Domus is een van de afdelingen van het Startpunt Hoorn. Op deze afdeling is plek voor 17 mensen, die hier zo lang kunnen wonen als nodig is. Deelnemers hebben een eigen kamer, eigen sanitair en kunnen zelf koken. Elke deelnemer werkt samen met een persoonlijk begeleider aan een plan om de problemen die er zijn aan te pakken, en aan de toekomst te werken.

Werkwijze

Bij het Leger des Heils werkt de begeleiding volgens het 8-fasen model. Dit is een praktische methode om te werken aan haalbare doelen. Daarbij kan gedacht worden aan het vergroten van de zelfredzaamheid of aan het scheppen van voorwaarden om zo prettig mogelijk te wonen.

De voortgang van onze deelnemers wordt elk half jaar (of vaker) besproken in een MDO (Multidisciplinair overleg). Het sociaal netwerk, externe hulpverleningsinstanties, persoonlijk begeleider, trajectcoördinator van Startpunt, gedragswetenschapper maar ook de deelnemer zelf vertellen hoe het gaat, en hoe aan de doelen is gewerkt. Daarna worden er nieuwe doelen opgesteld en bekeken hoe deze te realiseren zijn.

Dagbesteding

Het is de bedoeling dat deelnemers van Domus na een maand minimaal 16 uur dagbesteding te hebben. Dit kan bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk, zijn, een opleiding, cursus of een studie. In overleg met de persoonlijk begeleider kunnen deelnemers de uren uitbreiden, of op zoek naar een andere invulling. Dagbesteding brengt structuur aan in de dag, helpt met het opbouwen van een sociaal netwerk, het aanleren van vaardigheden, het vergroten van het zelfvertrouwen en het vergroten van de kans op doorstroom.

Indicatie

Voor de Domus-afdeling is er een geldige Informatiesysteem Forensische Zorg (IFZO), Beschermd wonen (BW) of Wet Langdurige Zorg (WLZ) indicatie nodig.