Majoor Bosshardtburgh meerzorg beschermd wonen

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor mensen met psychiatrische problematiek en een (licht) verstandelijke beperking
Product
Huis en Haard+
Gemeente
Amsterdam
Plaatsen:
36
Aanmelden

Wilt u iemand aanmelden voor begeleiding of hulp? Of wilt u meer informatie ontvangen over een hulptraject? Bij het Bureau Traject Management (BTM) kunt u terecht voor INFORMATIE & ADVIES en zij verzorgen de begeleiding van deelnemers binnen het Leger des Heils Amsterdam. Voor AANMELDEN kunt u met ingang van 1 april 2021 terecht bij de Buurtteams in Amsterdam. Dat loopt niet meer rechtstreeks via het BTM, zij verwijzen u door naar de website www.buurtteamamsterdam.nl waar u alle gegevens vindt over de buurtteams, de locaties en contactgegevens.  

Het BTM informeert en adviseert deelnemers, verwijzers en behandelaars naar de juiste route van aanmelding voor de producten in zorg en dagbesteding. Binnen de buurtteams vindt de aanmelding en toewijzing van zorg plaats. Toewijzing gebeurt door middel van het toekennen van een beschikking. Daarna stelt het BTM (mede) een zorgtraject op en zorgt ze ervoor dat het ingezette zorgtraject zo effectief mogelijk wordt doorlopen.  

Het BTM informeert en adviseert u graag over al uw vragen over aanmelding, wachtlijsten, plaatsing, indicaties en casusbesprekingen. Ook voor vragen over de verschillende locaties kunt u bij ons terecht. 

Het Bureau Traject Management is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-17.00 uur op: 020-6301111.

Medewerkers van de buurtteams kunnen voor consultatie en advies rechtstreeks bellen met: 088-0654825.

Toon meer
location_on
Oudezijds Armsteeg 11
1012 GP Amsterdam
phone
020 5221071

Informatie & kenmerken

Er is veelal sprake van psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met een verslaving en een licht verstandelijke beperking. Zelfstandig wonen lukt niet.

Specificaties

Majoor Bosshardtburgh

De Majoor Bosshardtburgh biedt onderdak en medische verzorging aan zieke dak- en thuislozen. Wij zijn een doorgangsvoorziening waar cliënten kunnen herstellen en tot rust komen.

Voor wie?

De Majoor Bosshardtburgh is een ziekenboeg afdeling met 36 plaatsen midden in het centrum van Amsterdam. Een ziekenboeg is een 24-uursvoorziening voor volwassen, alleenstaande dak- en thuislozen met een tijdelijke somatische hulpvraag. Wij bieden begeleiding, verpleging en verzorging met een multidisciplinair team.

Onze aanpak

Bij plaatsing bij de Majoor Bosshardtburgh wordt er een zogenaamde ziekenboegindicatie afgegeven door de GGD. De indicatie wordt meestal voor 6 weken afgegeven en kan herhaaldelijk worden verlengd. Wanneer er geen indicatie voor zorg meer is dan wordt er gekeken naar een andere woonvorm.

Van de 36 bedden, zijn er 6 gereserveerd voor Meerzorg, beschermd wonen. Deze zijn bestemd voor cliënten met een somatische zorgvraag en een meervoudige hulpvraag op het gebied van psychiatrische problematiek al dan niet gecombineerd met verslaving of psychosociale problematiek. Samen met de ondersteunend begeleider gaan de bewoner en de trajecthouder vanuit de herstelmethodiek aan de slag met het op orde krijgen van financiën, dagbesteding en eventuele zorgtoeleiding. Het traject begint met stabiliseren, daarna wordt begonnen met helder krijgen van de hulpvraag en het vinden van het juiste vervolgtraject.

De Majoor Bosshardtburgh werkt intensief samen met andere disciplines, waaronder de huisarts (GGD) en GGZ-instellingen.

Aanmelding

De aanmeldingsprocedure voor de ziekenboeg van de Majoor Bosshardtburgh is in handen van de GGD: ziekenboegaanmelding@ggd.amsterdam.nl

De aanmelding voor de Meerzorg BW plaatsen loopt via de Centrale Toegang BW: www.trajectusamsterdam.inforcare.nl