Jongleren Rotterdam

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen
Product
Vast en Verder
Gemeente
Rotterdam
Aanmelden

Het Bureau Trajectmanagement (BTM) is maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.30 uur bereikbaar via 088 06 55 111 en via btm.rzw@legerdesheils.nl.
Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.

Toon meer
Jongleren Rotterdam />
								<div class=
location_on
Dunantstraat 46
3024BD Rotterdam
phone

Informatie & kenmerken

Vast en Verder is een woontrainingsprogramma voor jongeren en jongvolwassenen die dak- en thuisloos zijn geweest. Zij zijn met justitie in aanraking geweest of dreigen dit te komen. Veel van de deelnemers hebben psychiatrische problemen en een verslaving. Binnen het programma van Vast en Verder wonen zij één tot twee jaar intern. In deze tijd leren ze onder andere sociale vaardigheden, woonvaardigheden en omgaan met verslavingsproblemen en schulden. We zoeken samen ook naar passende dagbesteding, zoals school of werk.

accessibility
Doelgroep
Jongeren
outlined_flag
Indicatie
Wmo
IFZO
access_time
24-uursbegeleiding
single_bed
Leefsituatie
Eigen kamer
interests
Dagbesteding aanwezig
directions_bus
OV-locatie op loopafstand

Specificaties

De afdeling Jongleren is een beschermde woonvoorziening in Rotterdam. Jongleren biedt opvang en intensieve begeleiding aan 27 dak- en thuisloze jongvolwassen mannen in de leeftijd van 18 t/m 23.

De deelnemers komen in de eerste plaats bij Jongleren wonen om (dreigende) dakloosheid tegen te gaan. Daarnaast hebben zij veelal te kampen met problematiek op het gebied van verslaving, psychiatrie, sociale vaardigheden, financiën en justitie. Dit maakt dat er bij Jongleren deelnemers wonen met multi-problematieken. Indicaties: WMO en IFZO.

Jongleren werkt vanuit de methodiek Herstel Gericht Werken (HGW), met als product Vast en Verder.  Er wordt gewerkt vanuit de kracht van de deelnemer, waarbij ervan uitgegaan wordt dat er voor een ieder herstel mogelijk is.

Er wordt gekeken naar wat een deelnemer zelf graag zou willen bereiken en welke krachten een deelnemer bezit. Er is nauw contact met verschillende ketenpartners. Wanneer de deelnemer dit wenselijk vindt, wordt er intensief samengewerkt met het netwerk.

Het team bestaat uit begeleiders op mbo- en hbo-niveau.

Meer informatie over JongLeren Rotterdam is te vinden in onderstaande factsheet.