Domus Hirundo

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor mensen met een verslaving en psychiatrische problematiek
Product
Domus
Gemeente
Amersfoort
Aanmelden

Het Bureau Traject Management (BTM) is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00.

Het Bureau Traject Management beantwoordt inhoudelijke- en hulpvragen en behandelt aanmeldingen van deelnemers voor ondersteuning en begeleiding. Daarnaast voeren de trajectmanagers de intakegesprekken met de deelnemers, stellen ze samen met de deelnemers en begeleiders het zorgtraject op en vragen ze (her-)indicaties aan. 
Deelnemers blijven gekoppeld aan trajectmanagers van het Bureau Trajectmanagement. Trajectmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de geboden zorg. 

cloud_download Aanmeldformulier (doc)
Toon meer
location_on
De Sneeuwuil 1
3815 XS Amersfoort
phone
033 4702129

Informatie & kenmerken

Er is veelal sprake van een langdurige verslaving, psychiatrische problematiek, schulden, geen vaste woonplek, werk of dagbesteding, geen netwerk, relatie met justitie, overlast gevend. 

Specificaties

Beschermd wonen voor mensen met verslavingsproblematiek

Hirundo is een 24-uurs beschermde woonvorm voor zowel mannen als vrouwen die kampen met een (hard)drugs en/of alcoholverslaving. Verslaving is bij deze mensen allesoverheersend waardoor zij in de maatschappij problemen ervaren en vaak dakloos raken. Bij Hirundo willen we weer werken naar herstel en kijken naar de krachten en mogelijkheden van onze deelnemers om zo hun gewenste doelen zoveel mogelijk te behalen. Middelengebruik is, op de eigen kamer, gedoogd. 

Hirundo werkt met twee fases, namelijk groepswonen en eigen appartementen. Bij het groepswonen is er 24-uursbegeleiding aanwezig. Bewoners kunnen naar de begeleiding toe voor vragen, hulp met het bellen naar instanties, meegaan naar afspraken buiten de deur e.d. Elke deelnemer start op het groepswonen en heeft vervolgens de mogelijkheid om door te stromen naar één van de tien appartementen. Vanuit hier is het doel om door te stromen naar een zelfstandige woonvorm. 

Begeleiding op Hirundo
Deelnemers hebben een persoonlijk begeleider met wie zij, middels de herstelgerichte methode, toewerken naar de realisatie van haalbare wensen en doelen. Daarbij werken wij vanuit de krachten en mogelijkheden van de deelnemer en voeren bewoners regie binnen hun eigen traject. Eén van de onderdelen van herstelgericht werken is werk en dagbesteding. Middels een werkcoach proberen we iedere bewoner een dagbesteding aan te bieden, passend bij het werkverleden, interesse en werkomgeving. Dit kan bij zowel 50|50 als bij een andere organisatie in de gemeente Amersfoort. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met collega-hulpverleners op het gebied van verslavingszorg, psychiatrie en financiën. 

Werk en dagbesteding
Bij Hirundo word je niet alleen begeleid in wonen, maar ook in het invullen van je dag. Samen met de werkcoach wordt er gekeken naar wat de deelnemer leuk vindt om te doen en een plan opgesteld. 
Hirundo vindt dagbesteding belangrijk, omdat een dag- en nachtritme de mens goed doet. Overdag lekker werken en ‘s nachts voldaan in slaap vallen. Je ontmoet andere mensen, leert nieuwe vaardigheden en krijgt weer een andere kijk op de toekomst. Binnen het Leger des Heils zijn diverse mogelijkheden voor dagbesteding, maar ook buiten het Leger des Heils zijn er diverse mogelijkheden. Op het moment dat de deelnemer (weer) een betaalde baan wil hebben, kijken we of dit te realiseren is. 

Faciliteiten
Elke bewoner beschikt over een eigen gemeubileerde woon/slaapkamer met toilet, douche en tv/internetaansluiting.