De Saffier

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor mensen met een verslaving, psychiatrische problematiek en verstandelijke beperking
Product
Domus+
Gemeente
Hilversum
Plaatsen:
15
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

cloud_download Aanmeldformulier (docx)
Toon meer
De Saffier />
								<div class=
location_on
Nimrodlaan 12
1217 EC Hilversum
phone

Informatie & kenmerken

Domus+ is een variant op de Domus waarbij bewoners naast een verslaving en psychiatrische problemen ook een verstandelijke beperking hebben. Ze hebben schulden, geen vaste woonplek, geen werk of dagbesteding en geen sociaal netwerk. Vaak hebben ze ook een relatie met justitie. In een Domus+ vinden bewoners rust en stabiliteit, omdat ze niet meer op straat hoeven te (over)leven. Samen met de deelnemer gaan we aan de slag om problemen hanteerbaar te maken en een passende dagbesteding te vinden.

accessibility
Doelgroep
Volwassenen
outlined_flag
Indicatie
Wfz
Wlz
Wmo
access_time
24-uursbegeleiding
single_bed
Leefsituatie
Eigen kamer
interests
Dagbesteding aanwezig
liquor
Middelengebruik toegestaan

Specificaties

Domus+ de Saffier biedt beschermd wonen voor volwassenen met complexe problematiek vanwege een verslaving, psychiatrische problemen en/of een licht verstandelijke beperking. De voorziening biedt een veilige woonomgeving met 24-uursbegeleiding en toezicht. Doel is het behouden of vergroten van zelfstandigheid. De persoonlijke situatie en doelen staan centraal.

Begeleiding

Iedere deelnemer heeft een persoonlijk begeleider en een tweede als back up. Een gedragswetenschapper, trajectmanager en een activeringscoach zijn onderdeel van het team. De begeleiding is ingericht op het omgaan met gedragsproblemen, psychiatrische problematiek, psychosociale problemen en problemen als gevolg van betrokkenheid bij criminaliteit. Het creëren van een veilige en stabiele woonsituatie en het (weer) verwerven van vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te wonen binnen de voorziening zijn hier onderdeel van. Ook begeleiding gericht op uitstroom naar zelfstandig wonen is mogelijk.

Samen met de deelnemer wordt een plan opgesteld waarbij uitgegaan wordt van de sterke kanten van de deelnemer en er worden doelen geformuleerd om aan te werken. Het plan wordt regelmatig besproken, geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. De deelnemer zal een aantal fasen doorlopen die individueel bepaald zijn. Andere instanties en bijvoorbeeld familie of andere voor de deelnemer belangrijke personen kunnen in overleg bij een bespreking aanwezig zijn.

Daarbij is aandacht voor:

  • Zinvolle daginvulling, zowel werk als vrije tijd
  • Vaardigheden op het gebied van huishouden en andere praktische zaken
  • Herstellen of opbouwen van het eigen netwerk
  • Positieve gezondheid, zowel lichamelijk als psychisch
  • Sociale vaardigheden
  • Financiën en administratie
  • Middelengebruik

Dagbesteding

Er zijn ruime mogelijkheden voor dagbesteding op het terrein en daarbij kan goed worden aangesloten bij wat de deelnemer wil en kan. We werken ook samen met andere aanbieders van dagbesteding.

Sfeer en faciliteiten

De kleinschalige opzet van De Saffier (15 plekken) in combinatie met de grote buitenruimte en ruime appartementen maakt de afdeling geschikt voor mensen die een prikkelarme omgeving nodig hebben. Tegelijkertijd vinden er veel gezamenlijke momenten plaats zoals de gezamenlijke maaltijden, koffiemomenten, dagbesteding en andere activiteiten. Dit bevordert een positieve en dynamische sfeer op de groep waar zowel deelnemers als begeleiders een actieve inbreng in hebben.

Iedere deelnemer heeft een eigen appartement binnen de voorziening met eigen sanitair en een keuken (uitgezonderd 3 plaatsen binnen het Koetshuis, daar worden voorzieningen gedeeld).

 ➞ Kom jij ons team versterken? Check onze vacatures!

'Ik ken dat gevoel: is er wel een plekje voor mij in de wereld?'

'Ik ken dat gevoel: is er wel een plekje voor mij in de wereld?'

13 oktober 2022 •