De Breehof | beschermd wonen – Vanaf december 2022

Gemeente
Emmen
Aanmelden

In de eerste maanden van 2022 starten wij met de grondige renovatie van de Breehof in Nieuw Amsterdam. De huidige inrichting maakt plaats voor appartementen met eigen sanitair en keuken. In december 2022 worden de eerste appartementen in gebruik genomen.

location_on
Zijtak Westzijde 125
7833 BE Nieuw-Amsterdam

Informatie & kenmerken

access_time
24-uursbegeleiding
single_bed
Leefsituatie
Eigen appartement
Eigen keuken
Eigen sanitair
interests
Dagbesteding aanwezig

Specificaties

Beschrijving

Woonlocatie voor volwassenen die niet op zichzelf kunnen wonen en langdurig ondersteuning nodig hebben. De mensen die bij ons verblijven ervaren veelal problemen op het psychiatrische vlak, verslaving, verslavingsverleden, financiën.

Product/ zorgaanbod

Op de Breehof is 24 uur per dag begeleiding. Mensen hebben hier een veilige en stabiele basis om aan hun toekomst te bouwen. Door de complexe problematiek is dat niet altijd eenvoudig. Samen met de deelnemer brengen we de problemen in kaart en worden doelen gesteld om aan te werken. De belangrijkste doelstelling is, dat mensen zo goed mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.  

Daginvulling

Belangrijk onderdeel van het herstel van het gewone leven vinden wij het hebben van een zinvolle daginvulling. Uitgangspunt is daarom dat iedere deelnemer die bij ons woont een vorm van dagbesteding krijgt. Binnen het 50|50 Workcenter van het Leger des Heils zijn tal van mogelijkheden. Wanneer dit niet passend is, kijken we samen met de deelnemer naar mogelijkheden extern. Soms is het (nog) niet haalbaar voor een deelnemer om naar het Workcenter te gaan, dan zijn er ook mogelijkheden om dagbesteding op locatie te doen.