Hospice

Palliatieve terminale zorg

Hospice Rozenheuvel is er voor ernstig zieke mensen die zich in de laatste weken of maanden van hun leven bevinden. Bij Hospice Rozenheuvel krijgen zij deskundige zorg in een veilige omgeving. 

Klik hier voor meer informatie over Hospice Rozenheuvel.

Direct aanmelden voor verwijzers

Zoek zorgregio
Overzicht
Regio Oost

Aanmelding gaat altijd via de huisarts of behandelend specialist in het ziekenhuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hospice Rozenheuvel, telefoonnummer (026) 364 57 92. 

Bekijk onze locaties

1 locaties