Startpunt Herstart

Zorgaanbod
Maatschappelijke opvang
Beschrijving
Kortdurende opvang voor volwassenen
Product
Herstart
Gemeente
Hoorn
Plaatsen:
10
Aanmelden

Aanmelding verloopt via Regionale Toegang. Wilt u iemand aanmelden voor Herstart bij het Startpunt Hoorn of heeft u vragen? Neem dan contact op met het team Regionale Toegang van de gemeente Hoorn.

Startpunt Herstart />
								<div class=
location_on
Dampten 18
1624 NR Hoorn
phone

Informatie & kenmerken

Herstart is bedoeld voor dak- en thuisloze mensen. Hier worden mensen kortdurend opgevangen en geholpen om hun problemen in kaart te brengen, want vaak is er meer aan de hand dan alleen dakloosheid. Herstart helpt bijvoorbeeld bij inschrijven bij de gemeente en het aanvragen van een uitkering. Dit zijn de eerste stappen naar herstel.

accessibility
Doelgroep
Volwassenen
access_time
24-uursbegeleiding

Specificaties

Herstart is een van de afdelingen van het Startpunt Hoorn. Dit is kortdurende opvang voor 10 mensen, die waarschijnlijk snel zelfstandig(er) kunnen wonen. Het heet daarom ook wel een doorstroomafdeling. Deelnemers hebben een eigen kamer, eigen sanitair en kunnen zelf koken. Elke deelnemer werkt samen met een persoonlijk begeleider aan een plan om de problemen die er zijn aan te pakken, en aan de toekomst te werken.

Werkwijze

Bij het Leger des Heils werkt de begeleiding volgens het 8-fasen model. Dit is een praktische methode om te werken aan haalbare doelen. Daarbij kan gedacht worden aan het vergroten van de zelfredzaamheid of aan het scheppen van voorwaarden om zo prettig mogelijk te wonen.

De voortgang van onze deelnemers wordt elk half jaar (of vaker) besproken in een MDO (Multidisciplinair overleg). Het sociaal netwerk, externe hulpverleningsinstanties, persoonlijk begeleider, trajectcoördinator van Startpunt, gedragswetenschapper maar ook de deelnemer zelf vertellen hoe het gaat, en hoe aan de doelen is gewerkt. Daarna worden er nieuwe doelen opgesteld en bekeken hoe deze te realiseren zijn.

Dagbesteding

Het is de bedoeling dat deelnemers van Herstart minimaal 16 uur dagbesteding te hebben. Dit kan bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk, zijn, een opleiding, cursus of een studie. In overleg met de persoonlijk begeleider kunnen deelnemers de uren uitbreiden, of op zoek naar een andere invulling. Dagbesteding brengt structuur aan in de dag, helpt met het opbouwen van een sociaal netwerk, het aanleren van vaardigheden, het vergroten van het zelfvertrouwen en het vergroten van de kans op doorstroom.

Indicatie

Voor de Herstart-afdeling is er een geldige Maatschappelijke Opvang (MO) indicatie nodig.