Domus+ Veldwijk

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor mensen met een verslaving, psychiatrische problematiek en verstandelijke beperking
Product
Domus+
Gemeente
Woerden
Plaatsen:
23
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

cloud_download Aanmeldformulier (docx)
Toon meer
Domus+ Veldwijk />
								<div class=
location_on
Veldwijk 8
3446 HB Woerden
phone

Informatie & kenmerken

Domus+ is een variant op de Domus waarbij bewoners naast een verslaving en psychiatrische problemen ook een verstandelijke beperking hebben. Ze hebben schulden, geen vaste woonplek, geen werk of dagbesteding en geen sociaal netwerk. Vaak hebben ze ook een relatie met justitie. In een Domus+ vinden bewoners rust en stabiliteit, omdat ze niet meer op straat hoeven te (over)leven. Samen met de deelnemer gaan we aan de slag om problemen hanteerbaar te maken en een passende dagbesteding te vinden.

accessibility
Doelgroep
Volwassenen
outlined_flag
Indicatie
Wfz
Wlz
Wmo
access_time
24-uursbegeleiding
single_bed
Leefsituatie
Eigen appartement
Eigen sanitair
interests
Dagbesteding aanwezig
liquor
Middelengebruik toegestaan

Specificaties

Beschermd wonen in een prikkelarme omgeving

Domus+ Veldwijk is een 24-uurs beschermde woonvorm voor zowel mannen als vrouwen van 18 jaar en ouder die kampen met een alcohol- en/of (soft)drugsverslaving, vaak in combinatie met psychische problemen. Voor alle deelnemers geldt dat zij een lange voorgeschiedenis in de hulpverlening hebben en al meerdere behandelingen doorlopen hebben.

Deelnemers hebben een verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrisch aandoening en/of verslaving. Deelnemers functioneren sociaal beperkt en zijn zelfstandig, maar niet zelfredzaam. De deelnemers kunnen weinig prikkels verdragen en aarden niet in de drukte van de maatschappij. Deelname aan het sociale leven is beperkt mogelijk. Daarnaast zijn er in de stad teveel verleidingen voor de deelnemers, zoals drugs en alcohol. Veldwijk is er voor bewoners van 18 jaar en ouder, zowel mannen als vrouwen. 

Begeleiding

Deelnemers worden tijdens hun verblijf begeleid middels de herstelgerichte methode waarbij wordt toegewekt naar stabilisatie en gebruik meer wordt gereguleerd. Daarnaast wordt in kleine stappen toegewerkt naar de realisatie van haalbare wensen en doelen.
Alle bewoners hebben een persoonlijk begeleider en koppelbegeleider die hen hierin ondersteunt. De gewenste situatie voor de doelgroep is dat er continuïteit in structuur, routine en nabijheid geboden wordt.

De meeste van onze bewoners worden, naast de (persoonlijke) begeleiding door woonbegeleiders, begeleid door een gedragswetenschapper van het Leger des Heils en partners uit de GGZ, thuiszorg, verslavingszorg en forensische zorg. Daarnaast is betrokkenheid van een ambulant behandelaar voor medicamenteuze behandeling en een financieel beheerder wenselijk. Wij streven ernaar om regelmatig te overleggen en onze behandeldoelen op elkaar af te stemmen. 

Faciliteiten

Veldwijk biedt ruimte aan 23 bewoners. Daarnaast is er één crisisbed aanwezig. De bewoners hebben een eigen unit tot hun beschikking. In de unit bevinden zich een woonkamer met een klein keukenblok, slaapkamer, douche, toilet en halletje met bergruimte. Voor de units is een groenstrook aanwezig. In de boerderij bevinden zich een gemeenschappelijke woonkamer en keuken waar de bewoners samen kunnen komen.

Dagbesteding

Samen met de deelnemer kijken we naar een passende daginvulling. Dit kan buiten het terrein zijn, bijvoorbeeld bij 50|50. Ook op het terrein van Veldwijk zijn een aantal mogelijkheden. 

Op de boerderij zijn voldoende dagelijkse werkzaamheden te doen; van onkruid wieden, tot het verzorgen van dieren en het opknappen van meubels. In de werkplaats is er ruimte voor houtbewerking, kunnen mensen aan de slag met elektra en is er een fietsenwerkplaats aanwezig. Bewoners worden geprikkeld om zelf aan de slag te gaan en daarin samen met elkaar op te trekken.

 ➞ Kom jij ons team versterken? Check onze vacatures!