Jeugdbescherming & Reclassering

In sommige gevallen krijgt men hulp toegewezen. Het Leger des Heils is een van de organisatie aan wie de overheid hulp kan toewijzen. Hieronder staat een overzicht van de hulp die aan het Leger des Heils toegewezen kan worden.

Jeugdbescherming

Bij jeugdbescherming staat de veiligheid van het kind en zijn ontwikkeling centraal. Ieder kind moet zich op een gezonde en evenwichtige manier kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. Helaas groeit niet ieder kind op in een omgeving waarin dat vanzelfsprekend is. Soms worden kinderen ernstig beschadigd, of dreigen dat te worden. Voor díe kinderen, in die situaties werkt het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering.
Meer over Jeugdbescherming

Jeugdreclassering

Met onze jeugdreclassering bieden we hulp aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die met justitie in aanraking zijn gekomen. Onze hulp is daarbij gericht op het voorkomen of doen afnemen van een criminele carrière. Onze activiteiten betreffen het bieden van hulp en steun aan de jongere bij het nakomen van de voorwaarden in opdracht van de officier van de justitie en/of de rechter.
Meer over Jeugdreclassering

Reclassering

Het Leger des Heils vindt dat mensen die met justitie in aanraking zijn geweest, een eerlijke kans moeten krijgen om in de samenleving terug te keren.
Meer over Reclassering

Hulp na detentie

Prison Gate Office

Prison Gate Office helpt mensen die binnenkort vrijkomen na een verblijf in een penitentiaire inrichting. Het komt voor dat mensen de gevangenis verlaten met niet meer dan een vuilniszak aan bezittingen. Zonder thuis en vervreemd van de samenleving. Prison Gate Office helpt deze mensen op weg bij re-integratie in de samenleving.
Meer over Hulp na detentie