Welkom

Scouting Kampeerterrein Belmont

Welkom op kampeerterrein Belmont! Je bent te gast op een bijzonder terrein waar rust, natuur en haar beleving sleutelwoorden zijn.

Al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw hebben vele duizenden mensen, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, genoten van deze omgeving. In het begin nog een zandvlakte met een vlaggenmast in het midden, nu een prachtige natuurlijke omgeving waar veel te beleven en te leren is.

De naam Belmont verwijst naar de melodie van een oud lied van het Leger des Heils.

Kamperen (of bivakkeren) op Belmont is uitermate geschikt voor scoutinggroepen uit binnen- en buitenland. Maar ook scholen, andere jeugdverenigingen zijn van harte welkom.

Geschiedenis

Het begint in 1930 als de padvinderij van het Leger des Heils het terrein aan de Goorsteeg in Lunteren huurt. In eerste instantie mocht de padvinderij gratis bijeenkomsten organiseren op het terrein, maar toen er veranderingen aangebracht gingen worden zoals het plaatsen van een barak en toiletten moest er een gering bedrag aan huur worden betaald. In 1938 kon het terrein voor 450 gulden gekocht worden van Jonkheer Ocker Repelaer.

Het terrein aan de Goorsteeg bestond eerst uit een zandvlakte met daarop een vlaggemast en tenten. Later kwamen er barakken en toiletgebouwen met afwasfaciliteiten. Omdat kabouters (jongste meisjesgroep) niet in tenten mocht overnachten werd het Kabouterhuis gebouwd.

De LdH Padvinderij tierde welig, kampen met 600 padvinders in de tenten was geen uitzondering. Koningin Juliana bezocht in 1952 het internationale kamp Motondo aan de Goorsteeg. Dat leidde ertoe dat de Goorsteeg, tot dan een zandweg, geasfalteerd werd.

Begin jaren negentig van de vorige eeuw was het nodig om de functie van het terrein grondig te herzien. Dat heeft tot een grote herindeling geleid tot de situatie zoals die nu is. Een hotel-congrescentrum verrees op de plek van de eetzalen en centrale keuken. Het kabouterhuis, de barakken en de Toko werden afgebroken en vervangen door sportvelden.