De Wending - Aanmeldformulier voor verwijzers

verslavingsbehandeling en herstelbegeleiding voor mensen vanaf 18 jaar

Aanmelden voor een opname bij De Wending kan via onderstaand aanmeldformulier of via telefoonnummer 088 - 090 18 10. Om bij De Wending in behandeling te kunnen komen is het noodzakelijk dat een client de Nederlandse taal beheerst. Tevens is een verwijzing nodig voor de specialistische GGZ, die verwijzing kan de huisarts geven. De gegevens die u in onderstaand formulier invult worden vertrouwlijk behandeld.

Rondleiding

Mensen die behoefte hebben aan meer inhoudelijke informatie, kunnen bellen met De Wending: 055-538 50 00. Via dit telefoonnummer is het ook mogelijk om een afspraak te maken om een rondleiding te krijgen over het terrein en de gebouwen van De Wending.

Iemand aanmelden voor De Wending

Zo ja, waar en hoe lang?
Zo nee, welke problemen zijn er?
Zo ja, welke medicijnen en waarvoor?
Denk aan psychische problemen of andere indicaties