Iemand aanmelden voor De Wending

Aanmelden voor een opname bij De Wending kan via onderstaand aanmeldformulier of via telefoonnummer 088 - 090 18 10. Om bij De Wending in behandeling te kunnen komen is het noodzakelijk dat een client de Nederlandse taal beheerst. Tevens is een verwijzing nodig voor de specialistische GGZ, die verwijzing kan de huisarts geven. De gegevens die u in onderstaand formulier invult worden vertrouwelijk behandeld.

Zo ja, waar en hoe lang?
Zo nee, welke problemen zijn er?
Zo ja, welke medicijnen en waarvoor?
Denk aan psychische problemen of andere indicaties