Officierschap

Een officier wil zich volledig ten dienste stellen van Christus. Hij of zij wil door zijn manier van leven ook anderen inspireren als het gaat om het volgen van Jezus. Een officier is zich ervan bewust dat God aan het werk is op de plek waar hij dient, en wil dan ook God dienen in de missie van het Leger des Heils.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Wat doet een officier?

  • Een officier wil zich door God laten gebruiken als instrument van verandering. Met het fundament van het Leger des Heils als basis is het aan iedere officier om (verder) te bouwen aan een geestelijk thuis, passend bij de behoeftes van het moment en de plek. 
  • Een officier durft, vanuit liefde voor de ander en zonder oordeel, in mensen te investeren omdat hij in iedereen een stukje van Jezus herkent.
  • Ten slotte is een officier verantwoordelijk voor de middelen die voor de missie worden ingezet. Een officier bouwt, samen met broeders en zusters, aan een duurzame toekomst op de plekken waar het Leger des Heils actief is. 

Waar werkt een officier?

De meeste officieren zijn als geestelijk leiders verbonden aan een geloofsgemeenschap binnen Geloven in de Buurt. Een Geloven in de Buurt locatie is een gemeenschap waar mensen er voor elkaar willen zijn en zorgen, geloof willen delen en God groot willen maken. Naast het leidinggeven aan een geloofsgemeenschap zijn er ook officieren werkzaam binnen andere delen van de organisatie of zelfs in het buitenland binnen het internationale werk van het Leger des Heils (The Salvation Army). Een officier is beschikbaar om ingezet te worden waar hij of zij het hardste nodig is. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met passendheid en persoonlijke omstandigheden.

Kijk deze video voor meer informatie over het officierschap

Vormen van officierschap

Een officier is allereerst verbonden als heilssoldaat aan het Leger des Heils. Daarna zijn er binnen het officierschap verschillende varianten mogelijk.

  • Het volledig officierschap waarbij de aankomende officier de volledige opleiding volgt en vanuit een dienstwoning een aanstelling aanvaard.
  • Het auxiliair kapiteinschap is voor mensen van boven de 50 jaar die niet kunnen verhuizen of vanwege leeftijd niet meer de volledige opleiding kunnen doen.
  • Het auxiliair luitenantschap is voor mensen die zich geroepen voelen om als geestelijk leider te dienen binnen het Leger des Heils en willen onderzoeken of het officierschap de juiste vorm voor hen is. Voor hen is er de mogelijkheid om drie jaar als auxiliair luitenant te dienen om dit te ontdekken.

Alle vormen van officierschap zijn fulltime.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Verhalen uit het werkveld

Benieuwd naar verhalen van officieren uit het werkveld?