Het officierschap

Ben jij één van de twaalf?

Jezus riep gewone mensen zoals jij om met Hem mee te gaan en zijn leerling te worden. Toen Jezus niet meer op deze aarde was, gaven die leerlingen van Jezus Gods verhaal door aan anderen. Ook jij bent daartoe geroepen. Dat kun je natuurlijk doen in je reguliere baan, als employee binnen een van de vele werkvelden van het Leger des Heils, maar dat kan ook als officier van het Leger des Heils.

Maar wat is nou een officier?

Officieren zijn mensen die zich geroepen voelen door Jezus om hun netten achter te laten om zich helemaal te geven als leerling van Jezus en anderen tot Hem te brengen. Zij zijn heilssoldaten die gewijd en bevestigd zijn als geestelijk leiders in het Leger des Heils. Zij voelen zich geroepen om te strijden tegen alles wat het leven van mensen kapot maakt: armoede, onrecht, uitsluiting en zinloosheid. Zij strijden vóór een leven zoals God het bedoeld heeft, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen in woord en daad. Om dat te kunnen doen hebben zij een opleiding gevolgd en zijn zij vrijgesteld van ander werk om zo volledig dienstbaar te kunnen zijn in Gods koninkrijk.

Tot hun verantwoordelijkheden behoren de geestelijke, emotionele en fysieke zorg voor de geloofsgemeenschap en plaatsen waar zij dienen. Een officier van het Leger des Heils is:

  • Pastor / geestelijk verzorger
  • Verkondiger van het Woord
  • Evangelist
  • Vertrouwenspersoon
  • Mentor
  • Sociaal werker

Als officier kun jij het verschil maken, juist voor de kwetsbare mens in onze samenleving. Of dit nu is als korpsofficier (geestelijk leider van een lokale geloofsgemeenschap), als geestelijk verzorger binnen één van de instellingen van het Leger des Heils, als coördinator van Bij Bosshardt (huiskamer van de buurt) of in een beleidsfunctie op het Hoofdkwartier.

Als je Gods roeping ervaart om als officier van het Leger des Heils te dienen of als je dit wilt verkennen, gaan we graag met je in gesprek.

Voorwaarden

Om te kunnen starten met de opleiding zijn de volgende voorwaarden van belang:

  • Je bent heilssoldaat (belijdend lid) [meer info];
  • Je bent actief betrokken in een korps van het Leger des Heils [meer info];
  • Je bent ouder dan 18 jaar;
  • Je hebt minimaal een havo of mbo-4 diploma.

Voldoe je (nog) niet aan deze criteria, neem gerust contact op en ga met ons in gesprek.

Interesse?

Voel je je geroepen en wil je ontdekken of het officierschap van het Leger des Heils wat voor jou is? Vul het interesseformulier in, waarna majoor Caroline Roos contact met je zal opnemen. Zij gaat graag met je in gesprek over jouw mogelijkheden en kan je alles vertellen over het verloop van de procedure.