Kinder- & Jeugdcoaching

Voor de toekomst van kinderen!

De Kinder- & Jeugdcoaches van het Leger des Heils zijn professioneel opgeleid en getraind. Zij zijn er speciaal om kinderen en jongeren (van 3 tot 18 jaar) te begeleiden op sociaal-emotioneel gebied.

Kinderen krijgen soms, door omstandigheden thuis, niet altijd wat ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen.
De Kinder- & Jeugdcoach kan ingezet worden hen daarbij te ondersteunen.

De coach begeleidt het kind/de jongere individueel en helpt hen om op een adequate manier voor zichzelf op te komen en om te gaan met emoties. Doel is hen handvatten te geven zodat ze een zinvol en menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Daarbij ligt de nadruk op betekenisvolle activiteiten, sociale relaties en waardering.

Met werkvormen die bij de leeftijd van het kind/de jongere passen, gaat de coach elke week of om de week spelenderwijs met het kind/de jongere aan de slag. Dat gebeurt niet thuis, maar bijvoorbeeld in een kantoor, een park of de bibliohteek. De coach zorgt voor het halen en brengen.

Een Kinder- & Jeugdcoach kan ook ingezet worden bij (v)echtscheidingen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folders:

Kinder- & Jeugdcoaching - informatie voor kinderen/jongeren

Kinder- & Jeugdcoaching - informatie voor verwijzers