Het Startpunt Hoorn

Centrum voor maatschappelijke opvang, beschermd en begeleid wonen

Het Startpunt is er voor cliënten vanaf 18 jaar en heeft als doel dak- en thuisloze mensen begeleiden naar een zelfstandigere woonvorm. Cliënten kunnen vanuit de nachtopvang van het Startpunt intern doorstromen naar een eigen kamer. Ook kunnen cliënten met een forensische indicatie op de afdeling terecht. Met ondersteuning van begeleiders wordt aan het herstel van de cliënt gewerkt zodat deze stappen leert zetten richting een zelfstandige plek in de samenleving en volwaardige deelname in de maatschappij.

Herstelgericht werken

De insteek van de begeleiding is herstelgericht werken en mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid en kracht. De cliënt houdt hierbij de eigen regie en stelt zelf een trajectplan op. Uiteraard is de woonbegeleiding aanwezig om de cliënt, waar nodig, te ondersteunen en te coachen. Indien een cliënt hier om vraagt, of de begeleiding ingeschat dat het nodig is, wordt de begeleiding intensiever. Bij de begeleiding is aandacht voor psychiatrische problematiek, verslavingen en een eventuele relatie met justitie. Als het nodig is hebben we contact met collega instellingen en instanties.

Dagbesteding
Van alle cliënten wordt verwacht dat zij aan een vorm van dagbesteding deelnemen. Dit kan bijvoorbeeld door het gebouw schoon helpen maken, in de moestuin werken, of met het prikteam van Actief Talent op pad te gaan om de buurt schoon te houden.
Ook worden de cliënten gestimuleerd om zelf te koken. Dit kan in de grote gemeenschappelijke keuken of op de eigen kamer. Van elkaar leren, samen aan de slag en een grote mate van eigen regie zijn belangrijke ingrediënten om het eigen traject van de cliënt tot een succes te maken.
Aanmelden

Cliënten kunnen zich aanmelden via de Brede Centrale Toegang van de gemeente Hoorn. Hier wordt bekeken wat de beste verblijfplek voor de cliënt is. Als de cliënt bij het Startpunt instroomt dan volgt een uitgebreide intake en wordt een trajectplan gemaakt.